Grootschalige renovatie Gemeenlandsevaartbrug

Artikel delen

De Gemeenlandsevaartbrug in het Utrechtse dorp Vinkeveen wordt begin 2023 grootschalig gerenoveerd. De renovatie zorgt ervoor dat de ophaalbrug voldoet aan alle eisen en maakt de brug toekomstbestendig. Bijzonder is dat het bedienhuis volledig circulair wordt.

De Gemeenlandsevaartbrug in Vinkeveen

De brug, gelegen over de Gemeenlandsevaart, verbindt de Herenweg met het Achterbos. De vrij smalle brug wordt nog ter plekke bediend en is beveiligd met slagbomen die door de brugwachter handmatig moeten worden bediend. Zomers wordt de brug veel geopend voor pleziervaart. Civieltechnisch bedrijf Griekspoor voert de renovatie werkzaamheden uit in opdracht van gemeente De Ronde Venen.

Momenteel bevindt Griekspoor zich in de voorbereidende fase. De brug is bij het bedrijf bekend, al enige tijd is Griekspoor verantwoordelijk voor het periodiek onderhoud en als storingsdienst. De maanden januari, februari en maart staan gepland voor de renovatie. Daarbij zal de ophaalbrug voor de start van het nieuwe vaarseizoen klaar zijn.

Werkzaamheden

De renovatie omvat het vervangen van het bedienhuis, inclusief de fundering, de complete elektrische installatie en de volledige (elektromechanische) aandrijving. Ook worden de afsluitboominstallaties vervangen: de slagbomen worden straks automatische bediend in plaats van handmatig. Verder vervangt Griekspoor alle brugseinen en de remmingwerken en worden er markeringswerkzaamheden uitgevoerd.

Duurzaam bedieningshuis

Het bedienhuis wordt zo duurzaam mogelijk vervangen, door materialen te gebruiken die uiteindelijk weer gerecycled kunnen worden. Zo is de isolatie verbeterd en wordt het bedienhuis voorzien van metalen gevelbekleding. Er is gekozen voor een energiezuinige koel/verwarm installatie en wordt het bedienhuis voorzien van groen sedum dakbedekking.