Op bezoek bij

Artikel delen

Warm welkom voor koele asfaltproductie: de weg naar een groenere toekomst

Om het behalen van de klimaatdoelstellingen te versnellen heeft VBW asfalt het initiatief genomen om vanaf 1 januari 2025 geen Hot Mix Asfalt meer te produceren. Een initiatief waar de leden van het Asfalt Kenniscentrum zich volledig bij aansluiten.

Asfalt

Hierdoor zullen vrijwel alle asfaltproducenten in Nederland vanaf 1 januari 2025 alleen nog maar asfalt produceren en leveren met een maximale productietemperatuur van 140°C zonder concessies aan de gevraagde kwaliteit en levensduur te doen.

Tot 40% CO2 reductie

De leden van het Asfalt Kenniscentrum sloten zich bij dit besluit aan omdat zij al 15 jaar Lynpave asfaltmengsels aanbieden waarvan inmiddels ruim 800.000 ton is verwerkt. Lynpave is een bio-additief die tijdens de asfaltproductie in een zeer kleine dosering aan het asfaltmengsel wordt toegevoegd en hiermee de producent in staat stelt de productietemperatuur te verlagen tot minimaal 115°C! Resulterend in CO2 reducties tot 40%. Daarnaast verjongt Lynpave ook het sterk verouderde bitumen in freesasfalt (PR) waardoor het percentage PR verhoogd kan worden tot wel 85%.

Kortom: CO2 reductie, hoge percentages circulariteit, reductie van fossiele én minerale grondstoffen. Daarmee levert Lynpave een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen zonder hoge investeringen en met een jarenlange bewezen kwaliteit.

Omschrijving Temperatuur
Hot Mix Asfalt (Heet asfaltmengsel) > 140°C
Warm Mix Asfalt (Warm asfaltmengsels) > 100°C tot 140°C  Lynpave
Half Warm Asfalt (Halfwarm asfaltmengsel) > 70°C tot 100°C  LynPave95
Laag temperatuurasfalt < 70°C

 

Voldoet Lynpave asfalt aan de Nederlandse eisen?

Een veel gehoorde vraag is of Lynpave asfalt aan de in Nederland gestelde eisen voldoet. De eisen voor asfalt in Nederland zijn functioneel omgeschreven in de RAW. Middels de verplichte typetest en CE bladen tonen het Asfalt Kenniscentrum en de asfaltproducenten aan dat Lynpave asfalt aan deze eisen voldoet. Wat echter minder bekend is, is dat in RAW wordt verwezen naar de Europese norm EN 13108. Daarin staat dat het gebruik van bio-additieven, zoals Lynpave, is toegestaan met bewijs. Dit bewijs is de doorlopen verplichte CE typetest en het aantoonbaar voldoen aan de functionele eisen.

Daarnaast staat Lynpave al jaren op de OPWA lijst waarmee vast staat dat het gebruik ervan ten aanzien van hergebruik en milieu probleemloos kan en mag worden toegepast en ook daarmee voldoet aan de BRL 9320. De aangeboden Lynpave mengsels voldoen dus aan alle wettelijke en verplichte eisen en normen. De werking en techniek van Lynpave is inmiddels ook door het Asfalt Kwaliteitsloket bevestigd, iets waar AKC en haar leden trots op zijn.

Ruim 800.000 ton Lynpave asfalt toegepast

Inmiddels is in Nederland ruim 800.000 ton Lynpave asfalt toegepast, dit betreft BASE, BIND, SURF, SMA en D-ZOAB asfaltmengsels. Met dit volume hebben de leden van het AKC inmiddels ruim 2.400.000 kilo CO2 bespaard, hetgeen gelijk staat aan de CO2 opname van een bos van 240 hectare!

Inmiddels zijn er vele projecten met Lynpave gerealiseerd. Zo is voor de provincie Gelderland in 2018 in het project traverse Dieren circa 25.000 ton Lynpave asfalt aangebracht. Ook de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord Brabant, Limburg, Zeeland en vele andere gemeentes accepteren Lynpave. Kortom: vooruitstrevende en milieubewuste opdrachtgevers.

N34

N34

Een onlangs afgerond project betreft de N-34 van de provincie Drenthe. In dit project is SMA-Lynpave met 30% PR toegepast. Deze SMA deklaag is geproduceerd bij een temperatuur van 125°C en bevat een percentage PR van 30%.

Over het Asfalt Kenniscentrum

Het Asfalt Kenniscentrum (AKC in de volksmond) is opgericht in 2007 door in heel Nederland verspreide infrabedrijven uit de sector asfaltwegenbouw. Doelen van de organisatie zijn het toegankelijk maken van kennis en het onderzoeken en uitvoeren van ‘best practices’ op het gebied van biobased en CO2 neutraal produceren en onderhouden van asfalt.

Het Asfalt Kenniscentrum helpt wegbeheerders en aannemers de doelen van 2030 en verder te behalen met een creatieve, technologische, innovatieve én wetenschappelijk onderbouwde insteek vanuit verschillende invalshoeken. Met ruime kennis van civiele techniek, bitumineuze en biobindmiddelen, asfaltproductie en verwerking zijn ze gefocust op productontwikkeling, circulariteit en het doen van onderzoek en controles van asfaltverhardingen vanuit hun modern ingerichte laboratorium.

Asfalt Kenniscentrum
www.asfaltkenniscentrum.nl