‘Meerdere kunstwerken tegelijk aanbesteden: het kan en het mag’

Artikel delen

Nederland staat voor een grote opgave van vervanging en renovatie (‘V&R’) van kunstwerken, zoals bruggen, tunnels, viaducten, gemalen en sluizen. Het samenvoegen van meerdere infrawerken in één uitvraag aan de markt kan gewoon binnen de huidige aanbestedingsregels. Belangrijk is wel dat de samenvoeging doelmatig is en dat dit ook goed op voorhand is gemotiveerd. Dit licht Croon advocaten toe in de whitepaper ‘Juridische (on)mogelijkheden seriematige aanpak van de V&R-opgave’.

Werkzaamheden bij een brug

Foto: Batec.

De whitepaper, die op verzoek van De Bouwcampus is geschreven, moet bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers het idee wegnemen dat het aanbestedingsrecht een complicerende factor is bij het efficiënter aanpakken van de grote vervanging en renovatieopgave waar Nederland voor staat. Er komt een golf van duizenden kleinere en grotere te vervangen of te renoveren bruggen, viaducten, sluizen en gemalen op ons af. Om dit binnen de maatschappelijke opgaves als klimaat, stikstof en schaarste aan te kunnen, is een andere manier van werken noodzakelijk. De omvang van de V&R-opgave is zodanig groot dat dit met de zogenoemde ‘kunstwerk voor kunstwerk’ benadering niet te behappen is.

Seriematige aanpak

Mr. Louisa Engels van Croon advocaten.

Mr. Louisa Engels van Croon advocaten: “Onze ervaring is dat binnen het bestaande juridische kader al heel veel mogelijk is.” Foto: Wiep van Apeldoorn.

De Bouwcampus heeft in verschillende werkgroepen met circa 100 vertegenwoordigers van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviserende partijen gezocht naar concrete strategieën om tot een seriematige aanpak te komen met als doel de V&R-opgave efficiënt en versneld te realiseren. “Telkens bleek er onzekerheid en onduidelijkheid te bestaan over de ruimte die wet- en regelgeving – en in het bijzonder het aanbestedingsrecht – biedt voor een seriematige aanpak. En dat belemmert het creatieve denkproces. Sterker nog, het aanbestedingsrecht wordt zelfs als ‘obstakel’ gezien”, vertelt mr. Louisa Engels van Croon advocaten. Zij kreeg als gespecialiseerd aanbestedingsadvocaat de vraag om een whitepaper te schrijven over de juridische mogelijkheden die het aanbestedingsrecht biedt om seriematig aan te besteden.

Geen bezwaren

De voornaamste conclusie is dat het samenvoegen van meerdere infrawerken in één uitvraag helemaal niet op aanbestedingsrechtelijke bezwaren stuit, mits hier gerechtvaardigde doelstellingen aan ten grondslag liggen en de samenvoeging in een vroegtijdig stadium goed gemotiveerd wordt. In de whitepaper gaat Croon advocaten niet alleen in op het aanbesteden van een seriematige aanpak maar ook op hoe je een serie kan contracteren en welke contractvormen passend kunnen zijn. “Onze ervaring is dat binnen het bestaande juridische kader al heel veel mogelijk is. Die ruimte hoeft alleen maar te worden benut. Het zijn eerder vaak de praktische bezwaren die uiteindelijk een drempel kunnen opwerpen om de stap naar seriematig werken daadwerkelijk te zetten.”

Je kunt de whitepaper downloaden via www.debouwcampus.nl. Klik op ‘Nieuws’  en ga naar het bericht ‘Met een goede motivatie is veel mogelijk’.