“We werken veilig, of we werken niet!” – Inzicht in veiligheidsfilosofie

Artikel delen

Inspecteurs van A-Quin zijn overal in Nederland werkzaam, bijvoorbeeld langs de weg, bij een sluis, brug of op een kade nabij water. Elke projectlocatie heeft zijn eigen risico’s, inspecteurs van A-Quin zijn zich hiervan bewust. Het gaat hierbij niet alleen om een snelle veiligheidscheck maar meer om een houding waaraan ze binnen A-Quin hechten: de mate waarin risico’s en gevaren herkend worden en de mate van er daadwerkelijk op anticiperen. Veiligheidsbewustzijn is het meer. En dat vindt A-Quin belangrijk! Hoe wordt dit verder doorontwikkeld binnen A-Quin?

Mans Damen, directeur van A-Quin, zegt het vaak genoeg tijdens bijeenkomsten en meetings: ”We werken veilig, of we werken niet!”

Mans Damen, directeur van A-Quin, zegt het vaak genoeg tijdens bijeenkomsten en meetings: ”We werken veilig, of we werken niet!”

Wat is het VGM aspect?

Het Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) beheersysteem is nodig om het VCA-certificaat te behalen. Met een VCA-certificaat wordt er gezorgd voor een veilige, gezonde en milieuvriendelijke omgeving voor werknemers. Zonder een goedgekeurd VGM aspect ontvangt A-Quin geen VCA certificaat. Een harde eis omdat dit als kwaliteitskeurmerk geldt voor hun opdrachten.

Karin Coonen is VGM-coördinator binnen A-Quin. Elk jaar stelt zij binnen het bedrijf een thema centraal waaraan aandacht wordt besteed. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan (potentieel) gevaarlijke situaties.

 Maak kennis met…

…VGM-coördinator Karin Coonen

“De VCA-audit controleert elk veiligheidsaspect in onze organisatie, van bewustzijn tot maatregelen, zelfs tot aan de stickers op gekalibreerde meters toe.”

VGM-coördinator Karin overziet lopende projecten en zorgt ervoor dat overlappende werkzaamheden geen gevaar opleveren. Voor elk groot project wordt een apart VGM-plan gemaakt en jaarlijks één voor kleine projecten. Daarnaast voert ze diverse andere taken uit, waaronder:

 • (Helpen bij) opstellen en uitvoeren van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E);
 • Zorgdragen voor de juiste PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) voor alle inspecteurs en voor tijdige controle ervan;
 • Uitvoeren van arbomaatregelen.

 A-Quin is VCA** 2017/6.0 gecertificeerd

TÜV Nederland heeft A-Quin gecertificeerd voor inspecties op het gebied van instandhouding en renovatie van infrastructurele werken. Deze VCA-certificering (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) zorgt ervoor dat organisaties veilig werken op externe locaties. Voor A-Quin, die alle inspecties extern uitvoert, is dit essentieel. Ze werken niet alleen aan de veiligheid van uw installaties en objecten, maar doen dit ook op een veilige manier. De certificering bevat de maximale 2* omdat ze vaak als hoofdaannemer optreden voor specifieke inspecties.

VGM-Veiligheid jaarthema 2024 : Veiligheid op de projectlocatie

Dit jaar besteedt A-Quin extra aandacht aan het veiligheidsbewustzijn middels de volgende onderwerpen:

 • Omgevingsgevaren;
 • Asbest;
 • Vallende voorwerpen;
 • Schadelijk geluid;
 • Vallen en struikelen;
 • Blootstelling fijnstof bij werken langs de weg;
 • Werken langs de weg;
 • Elektrocutie;
 • Bewegende delen.

Conform de eisen die de certificering aan A-Quin stelt, vullen de inspecteurs regelmatig zogenaamde werkplekinspecties in waarbij wordt gevraagd naar maatregelen die zij hebben getroffen in geval van een onveilige situatie.

Tijdens toolboxvergaderingen worden gastsprekers uitgenodigd, workshops gevolgd en interactieve presentaties gegeven. Uit de discussies die volgen, wordt van elkaar geleerd.

Karin: “Naast een standaard LMRI (Last Minute Risico Inventarisatie) welke onze inspecteurs bij elke inspectie uitvoeren, is het belangrijk dat inspecteurs van A-Quin in hun houding en gedrag een blijvend besef van het belang van veiligheid verder door ontwikkelen.”

TRA: de Taak-Risico Analyse

Bij een niet-standaard taak op een project voert A-Quin een Taak Risico Analyse (TRA) uit. Deze analyse identificeert risico’s en potentiële gevaren van specifieke taken, zoals werken op hoogte, machineonderhoud en omgaan met chemische stoffen. Een TRA vindt plaats voorafgaand aan de uitvoering en betreft uitzonderlijke locaties of omstandigheden.

Safety Culture Ladder: Veiligheidsladder van niveau 2 –à niveau 3

A-Quin is ook voor de Veiligheidsladder gecertificeerd. Nu staat A-Quin op niveau 2, en dit jaar gaat A-Quin naar niveau 3.

De certificering van de Safety Culture Ladder trede 2 betreft: “Het uitvoeren van inspecties op het gebied van de instandhouding, programmering, onderhoud, renovatie en nieuwbouw in de disciplines: Werktuigbouw, Elektrotechniek en Civiele techniek.” De certificering toetst het veiligheidsbewustzijn en het kwaliteitsaspect binnen een organisatie.

Kortom: veiligheidsbewustzijn doorontwikkelen is belangrijk binnen A-Quin. Dit doen zij door middel van:

 • Het aanstellen van een VGM-coördinator;
 • Toolboxmeetings waarbij we van elkaar leren;
 • Het invullen van werkplekinspecties;
 • VGM-Jaarthema met aandachtspunten;
 • Op locatie LMRI uitvoeren;
 • Per locatie een apart VGM-plan met risicoinventarisatie;
 • Cursussen en trainingen voor medewerkers.

Wil je ook werken bij A-Quin? Dat kan!

A-Quin is een landelijk opererend inspectie- en adviesbureau in elektrotechniek, civiele techniek en werktuigbouwkunde, werkzaam voor onder andere Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, aannemers en bedrijven. Ze zoeken voortdurend professionals en jong talent met een MBO, HBO of WO opleiding in deze disciplines. Herken je je in hun missie ‘Nederland veilig en bereikbaar houden’? Scan dan de QR-code of klik hier!

A-Quin
a-quin.nl