Smart City dichtbij of ver weg?

Artikel delen

Voor het bedrijf FacilityApps is het ‘Internet of Things’ – en daarmee begrippen als Smart City en Smart Building – een heel duidelijk concept, met verstrekkende en grote impact op ons leven. Bij FacilityApps wordt het operationele werkproces voor onder andere hoveniers en schoonmaakbedrijven gedigitaliseerd.

Het digitaliseren van de fysieke wereld door het gebruik van het Internet of Things (IoT) is een natuurlijke input in het werkproces van FacilityApps. De ervaring leert echter dat dit niet voor iedereen even duidelijk is. Succesvolle schaalbare en betaalbare projecten zijn op één hand te tellen. IoT bestaat uit vier delen:

  • Hardware
  • Connectiviteit
  • Analyse
  • Actie

IoT en sensoren voor grond-, weg- en waterbouw

Diverse partijen praten over IoT en sensoren en je ziet overal initiatieven ontstaan. Het advies van FacilityApps is om nooit een IoT pilot te beginnen zonder eerst na te denken over het actie proces. Meetbare actie is een voorwaarde. Val niet in de valkuil van ‘build it, and they will come’, maar ga voor ‘Meet het en zorg voor meetbare uitvoering’.

Smart City dichtbij of ver weg?

Vuilnisbaksensor van FacilityApps

Een praktisch voorbeeld is de vuilnisbaksensor. De vuilnisbaksensor is een sensor die de vulgraad van vuilnisbakken meet. Het is klein, draadloos, werkt vijf jaar met één batterij en is zeer betaalbaar. Het zendt metingen over het publieke of een privé netwerk naar het cloud platform van FacilityApps. Vanuit hier stelt het bedrijf de informatie beschikbaar in een gepersonaliseerde webpagina en app.

FacilityApps gaat graag met u in gesprek hoe Internet of Things en sensors kunnen bijdragen aan een Smart City vanuit een service perspectief.

FacilityApps
www.facilityapps.com/nl