Tegels van gerecycled restafval

Artikel delen

Een duurzame tegel die net zo schoon en veilig is als een ‘normale’ stoeptegel en die gemaakt wordt met gerecycled huishoudelijk restafval, onder andere uit de eigen gemeente. Duiven is de eerste gemeente waar deze tegel in de straten verschijnt onder de naam De Duivense Tegel.

De duurzame tegel is het resultaat van een samenwerking tussen Betonindustrie De Hamer, Afval en energiebedrijf AVR en Mineralz, een dochteronderneming van Renewi. Zij ontwikkelden een proces waarbij bodemassen worden verwerkt tot FORZ granulaat. Dat is een duurzame, schone en veilige zand- en grindvervanger die als basis dient voor De Duurzame Tegel. Zo leveren de partners gezamenlijk een concrete bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie. Uniek aan het product is dat elke gemeente naast tegels een op maat gemaakte communicatiecampagne meegeleverd krijgt om bij de inwoners te laten zien wat hun gemeente doet aan een circulaire economie.

Volgens Jeanine van de Grootevheen van AVR is het een goede stap richting de circulaire samenleving. “De overheidsdoelstelling is om in 2050 onze economie te laten draaien op hergebruikte grondstoffen. Samen met onze partners stelden we onszelf de vraag hoe we hier zo snel mogelijk een stap in konden zetten. Er is vijf jaar onderzoek gedaan om tot deze schone, veilige en duurzame tegel te komen.”

Schone en veilige samenleving

Rob Bleijerveld van Mineralz legt uit hoe het werkt: “Gemiddeld blijft er in Nederland per inwoner zo’n 150 kilo per jaar aan huishoudelijk restafval over. Dat is na afvalscheiding, dus zonder glaswerk en papier. Bij AVR wordt dat huishoudelijk restafval verbrand. De bodemassen worden vervolgens naar Mineralz gebracht. De opwerking van deze bodemassen start met het terugwinnen van metalen, zoals koper en aluminium. Waardevolle grondstoffen die door huishoudens niet apart zijn gescheiden, worden zo alsnog teruggewonnen. Wat overblijft is een zogenoemde minerale fractie, die door middel van een wasproces geschikt wordt gemaakt voor de toepassing in betonwaren. Het resultaat is FORZ granulaat; een duurzame, schone en veilige zand- en grindvervanger.”

Volgens Eric de Groot, Commercieel Directeur BTE groep, is bij het ontwikkelen van de duurzame tegels sterk gelet op de veiligheid. De Groot: “De producten die op deze manier gemaakt worden, zijn kwalitatief gelijkwaardig aan reguliere betonwaren en worden geleverd onder KOMO en Besluit bodemkwaliteit. Wat deze producten als extra voordeel hebben, is dat ze gemeentes op een eenvoudige manier helpen om aan hun circulariteits- en recycledoelstellingen te voldoen.” Mochten de tegels op een gegeven moment de straat weer uitmoeten, dan zijn ze opnieuw te recyclen. Na de gebruiksfase zijn de betonwaren geschikt om te hergebruiken in nieuwe betonproducten, zonder dat dit een negatief effect heeft op de kwaliteit van het beton.

Meer informatie: www.duurzametegel.nl