Groen in de stad? Zet de burger centraal

Artikel delen

De druk op stedelijke omgevingen wordt steeds groter, dus ook de daarbij behorende uitdagingen. Over dit prangende onderwerp werd gesproken op het symposium ‘Groene steden zijn de toekomst, een kansrijke opgave’ op 22 februari 2018.

Het door Hogeschool Van Hall Larenstein en NL Greenlabel georganiseerde symposium vormde de aftrap van de opleiding ‘Ambassadeur leefbare stad’. Hoe houd je een stad leefbaar? Hoe betrek je de burger en maak je steden klimaatadaptief? Deze vragen en meer kwamen aan bod tijdens dit symposium. Robbert Snep van de WUR vertelde over de stedelijke omgeving en diens relatie met biodiversiteit en Kim van der Leest gaf toelichting over beleving, de mens en leefbaarheid als thema.

Opvallend genoeg onderkennen alle aanwezigen, van gemeente tot producent en stedenbouwkundige, dat groen en natuur zeer belangrijk zijn. Toch wordt groen nog te vaak als kostenpost gezien en hangt het vaak af van lokale politiek of groendenkende bestuurders. Het is zaak meer ontwerpers en beleidsmakers te overtuigen van de waarde van groen. Een andere conclusie was dat de opgaaf altijd integraal is en juist verder gaat dan alleen groen. Daarom zijn processen van belang waar alle stakeholders betrokken bij zijn. Als belangrijkste stakeholder werd de burger genoemd en daarmee ook de uitdaging hoe deze te betrekken.