Feestelijke opening fietsbrug Nigtevecht

Artikel delen

De nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht wordt op 7 september feestelijk geopend. Voor ontwerpbureau ipv Delft draaide het bij dit project vooral om ruimtelijke inpassing, gebruikerscomfort en transparantie. Bij een doorvaarthoogte van 10 meter was dat niet makkelijk, maar het resultaat mag er zijn. Fietsers en voetgangers maken sinds beginaugustus al gebruik van de boogbrug.

De vereiste hoge doorvaart betekent lange hellingbanen aan weerszijden van het kanaal. De uitdaging was om deze zo in te passen dat het open landschap behouden blijft en omwonenden geen hinder ondervinden. Tegelijkertijd moet het tracé als geheel voor fietsers comfortabel te berijden zijn. Ipv Delft vond de oplossing in een haarspeldvormige hellingbaan aan de oostkant van het Amsterdam Rijnkanaal en een lange hellingbaan parallel aan het water aan de overzijde. In beide gevallen blijven de hellingbanen dicht bij het kanaal, waardoor hun voetafdruk in het landschap zo klein mogelijk is. Deze inpassing maakt ook optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en sluit aan bij de wensen van omwonenden en andere belanghebbenden.

Efficiënte constructie

Om de betonnen hellingbanen zo slank mogelijk te houden, zijn ze in het werk gestort. Dek en steunpunten vormen constructief gezien één geheel, waardoor beide relatief slank kunnen zijn. De ruim 100 meter lange boogbrug die de hoofdoverspanning vormt is uitgevoerd in staal. Ook hier bepaalde constructieve efficiëntie het ontwerp en de materiaalkeuze.

Bij de uitwerking is veel aandacht besteed aan gebruikerscomfort. Trappen aan weerszijden van de hoofdoverspanning ontsluiten de brug voor voetgangers, het brugdek ter hoogte van de hoofdoverspanning is een meter breder dan op de hellingbanen om een veilig samengaan van fietsers en voetgangers te garanderen. Verder hebben de bochten in de hellingen een radius van 10 meter waar 5 meter gebruikelijk is.

Natuurverbinding

De nieuwe brug maakt deel uit van een groter project genaamd fiets- en natuurverbinding Nigtevecht. Behalve de brug realiseerde Ballast Nedam hier in samenwerking met Bureau Waardenburg ook een natuurverbinding die de Vinkeveense en Loosdrechtse Plassen met elkaar verbindt en het voor dieren mogelijk maakt het kanaal zwemmend over te steken. Voor fietsers is de brug een belangrijke nieuwe verbinding in het regionale netwerk van fietspaden.

Meer informatie: www.ipvdelft.nl