Gezond blijven in bouw en infra

Artikel delen

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is momenteel één van de meest prangende vragen op de arbeidsmarkt. MKB Infra komt met een plan van aanpak voor begeleiding van werknemer en werkgever op basis van vrijwilligheid. Belangrijke troeven: de banden met andere brancheorganisaties binnen de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, de koepel voor mkb-bouwbranches, en de inzet van een specialist op het terrein van duurzame inzetbaarheid.

Het kan goed zijn dat een metselaar om fysieke redenen niet meer aan de slag kan in zijn beroep. In de gesprekken kan blijken dat hij affiniteit heeft met een onderdeel van het infravakgebied.

MKB Infra: iedereen bijstaan bij zingeving duurzame inzetbaarheid

Het Periodieke ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) voor werknemers is al sinds jaar en dag een verplicht onderdeel van de Arbowet. Zo krijgen zij een goed inzicht in de ontwikkeling van hun fysieke en mentale gesteldheid. Het onderzoek kan worden uitgebreid met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), als de werknemer dat op prijs stelt. En in het cao-overleg hebben partijen afgesproken dat vanaf 2017 een PAGO gevolgd wordt door het DIA-gesprek (Duurzame Inzetbaarheids Analyse). Elke werknemer heeft eens in de vier jaren zo’n gesprek. Volandis organiseert die gesprekken en heeft daartoe adviseurs in dienst. Die maken samen met de werknemer een persoonlijk actieplan. Daarmee kan deze zelf aan de slag. Door deze insteek kan de werknemer zich tijdig voorbereiden op tijden waarop het lastig wordt zijn huidige werkzaamheden nog uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan gewrichts- of rugklachten die op latere leeftijd kunnen ontstaan door de aard van de werkzaamheden.

Loopbaanloket bouw en infra

Om de werknemer en ook de werkgever bij te staan in de zoektocht naar en voorbereiding op een andere functie, heeft MKB Infra in samenwerking met de Aannemersfederatie Kees van Dongen aangetrokken. Hij is verbonden aan de Stichting Expertisecentrum Duurzame Inzetbaarheid (EDI). De stichting is preferred supplier van Volandis, wat zoveel betekent dat de stichting voldoet aan de eisen die de organisatie stelt aan partijen waarmee ze wenst samen te werken en daardoor de status van voorkeursleverancier van diensten heeft verkregen. EDI is voor de Federatie het loopbaanloket voor specialisten bouw en infra. Van Dongen werkt vanuit deze positie onder meer nauw samen met Pieter Boelhouwer van de MKB Infracommissie Arbeidszaken.
Wat zijn de kosten van het traject? Loopbaanbegeleiding van korte duur en advies is voor de werknemer kosteloos beschikbaar. Ook de eerste contacten met een bedrijf en voorlichting aan de werknemer kan de stichting gratis aanbieden. Uitgebreide individuele trajecten (zoals een opleiding) zullen door de werknemer zelf en/of de werkgever moeten worden betaald. Dit gebeurt altijd in overleg.

Mens centraal

Hoe werkt het loopbaanloket? Van Dongen: “Vooropgesteld: we komen alleen in actie als de werknemer ervan overtuigd is dat hij zijn loopbaan een ander wending zal moeten geven om tot zijn pensioen beroepsmatig actief te blijven. Van daaruit zijn constructieve stappen te zetten waarbij onze loopbaanadviseurs de werknemer graag verder helpen. Centraal staat voor ons de mens met zijn wensen, capaciteiten en mogelijkheden. Wij betrekken er ook graag de werkgever bij, want dat past bij de mkb-bedrijven uit de achterban van de Aannemersfederatie, die doorgaans het karakter van een familiebedrijf hebben met een platte organisatie. De werkgever kan natuurlijk zeggen: dat is niet mijn pakkie-an. Maar dan doet hij zijn werknemer en ook zichzelf te kort. Bewustwording van de problematiek is een deel van onze opgave. Dat geldt voor werknemer en zeker ook voor de werkgever. Mkb-ondernemers kennen de capaciteiten van hun mensen en kunnen in het driegesprek – dus met ons en de werknemer – een interessante bijdrage leveren. Dat kan alleen als de werknemer er de meerwaarde van inziet. We proberen in dat open en transparante driegesprek tot het meest passende loopbaantraject te komen. Wij spreken overigens liever van een persoonlijk ontwikkelingstraject.’
Ook is het mogelijk dat de stichting EDI op verzoek van een bedrijf alle medewerkers collectief aanmeldt voor een dia-gesprek bij Volandis. Terugkoppeling en persoonlijke begeleiding op basis van de uitkomsten kan de stichting eveneens verzorgen.

Tekort

MKB Infra staat volop achter de inzet van EDI, vindt het een eigentijdse service richting leden en is enthousiast over de samenwerking. Boelhouwer: “Er is in de bouw en infra een schreeuwend tekort aan vakbekwame medewerkers. Van de mensen die door de crisis zijn uitgestroomd is volgens de cijfers maar 15 procent teruggekomen. Ook met de instroom van jong talent loopt het niet van een leien dakje. Iedere medewerker die we kunnen behouden voor de sector is er eentje. En als we dat samen oppakken, ben ik ervan overtuigd dat we via dit traject weer vele vakmensen kunnen behouden in een bouwbaan, die anders mogelijk buiten de boot zouden vallen.”

Brancheoverschrijdend

Van Dongen noemt het een belangrijk voordeel dat de Aannemersfederatie duurzame inzetbaar tot een speerpunt van beleid heeft gemaakt. “Kijk, het kan goed zijn dat een metselaar om fysieke redenen niet meer aan de slag kan in zijn beroep. In de gesprekken blijkt dat hij affiniteit heeft met een onderdeel van het infravakgebied. Dan kunnen we via de aangesloten branches van de Aannemersfederatie en de gelieerde branches bruggen slaan naar andere branche en ervoor zorgen dat hij een passende opleiding kan volgen. Wellicht kan hij daar nog tien jaar langer dan mogelijk zou zijn als metselaar, zijn boterham als vakman in de infra verdienen. Andersom kan natuurlijk ook. Een echte win-win situatie.”

Informatie

Voor meer informatie of een afspraak: neem contact op met Stichting EDI viainfo@stichtingedi.nl of 0418-579575.


Waarvoor kun je terecht bij het Expertisecentrum Duurzame Inzetbaarheid?

  • Loopbaanbegeleiding
  • Loopbaan- en ontwikkeladvies
  • Opleidingsadvies
  • Testen/assessments
  • Driehoekgesprek (EDI, werknemer en werkgever)
  • Passende en algemene opleidingen en trainingen
  • Branchegerichte opleidingen samen met partners uit de bouw en infra