Doorbraak regelgeving (land)bouwvoertuigen

Artikel delen

CUMELA Nederland is blij met de aankondiging van minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om een wetsvoorstel in te dienen tot het invoeren van een kenteken voor (land)bouwvoertuigen en verhoging van de maximumsnelheid. Daarvoor is er dit jaar intensief overleg gevoerd met andere brancheorganisaties, wegbeheerders, handhavers en het ministerie om te komen tot een breed gedragen wetsvoorstel.

CUMELA Nederland, brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra, is blij dat de wegbeheerders hebben toegezegd het ‘ja, tenzij’ principe te gaan hanteren bij het openstellen van de wegen. Dit gebeurt nu de maximum snelheid omhoog gaat van 25 naar 40 km/u. Daardoor worden dorpen en steden ontlast van grote en zware landbouwvoertuigen. Het wetsvoorstel draagt daardoor bij aan een belangrijke verbetering van de verkeersveiligheid door veiliger (land)bouwvoertuigen en veiliger routes voor het landbouwverkeer. De maatregelen gelden alleen voor (land)bouwvoertuigen waarmee op de openbare weg wordt gereden; voertuigen die uitsluitend op het eigen erf of land worden gebruikt worden niet geraakt.
Wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel aanneemt, kan er straks actief op de voertuigveiligheid worden gecontroleerd. Nieuwe landbouwvoertuigen worden goedgekeurd voor toelating tot de weg en er komt een APK-plicht voor snelle tractoren die harder kunnen dan 40 km/u.

Kentekenplaat

(Land)bouwvoertuigen die harder rijden dan 25 km/u moeten verplicht een kentekenplaat voeren, waardoor de handhaving effectiever wordt. Voor wegbeheerders en handhavers is dit een absolute voorwaarde om akkoord te gaan met de snelheidsverhoging.

Centrale ontheffingverlening

CUMELA Nederland is ook blij met de instelling van een centraal loket ontheffingverlening bij RDW voor (land)bouwvoertuigen die de wettelijke maximale afmetingen overschrijden. Dit maakt de aanvraag van landbouwontheffingen een stuk eenvoudiger en maakt dat veel meer grote landbouwvoertuigen aan de wettelijke eisen kunnen voldoen. Voorwaarde is wel dat het ontheffingplichtige (land)bouwvoertuig een kentekenplaat voert.

Registratie bij RDW

Basis van het wetsvoorstel vormt de registratie van alle bestaande en nieuwe landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid (niet alleen zelfrijdende oogstmachines, maar ook grondverzetmachines) en aanhangwagens met een constructiesnelheid van meer dan 25 km/u. Eigenaren moeten straks zelf hun (land)bouwvoertuigen registreren bij de RDW.

Dreigende boete

Nederland is verplicht om de Europese APK-richtlijn 2014/45/EU effectief in te voeren. De richtlijn bepaalt onder meer dat landbouwtrekkers op wielen, die technisch harder kunnen rijden dan 40 km/u, APK-plichtig zijn. Formeel had Nederland op 20 mei 2017 de wet- en regelgeving hiervoor gereed moeten hebben. Nu deze termijn is verstreken dreigt er een infractie procedure die kan leiden tot een boete van meer dan 20 miljoen euro. De Tweede Kamer heeft aan minister Cora van Nieuwenhuizen laten weten, dat er een zodanig wetsvoorstel moet komen, zodat deze boete van tafel gaat.

Nu nog lage kosten

Nederland is het enige land in Europa waar landbouwtrekkers niet zijn geregistreerd en gekentekend. Nu er grote druk vanuit de Europese Commissie is gekomen, moet Nederland alsnog met een registratiesysteem voor (land)bouwvoertuigen komen. Het wetsvoorstel beoogt dit tegen lage kosten van 18 euro per voertuig te regelen. Door verwerpen van het vorige wetsvoorstel dreigt Nederland nu in tijdnood te komen. Lukt invoering van het wetsvoorstel niet op korte termijn, dan kan er een scenario komen waarbij (land)bouwvoertuigen eerst door een externe organisatie moeten worden gekeurd of geschouwd. In dat geval zullen de registratiekosten een veelvoud kunnen worden van 18 euro.
De grootste doorbraak is wel dat het nieuwe wetsvoorstel deze keer kan rekenen op brede steun van alle relevante partijen. Dit is een belangrijk signaal aan de Tweede Kamer: door in te stemmen met het wetsvoorstel wordt het (land)bouwverkeer in Nederland én veiliger én is de dreigende infractie-procedure van de Europese Commissie van tafel.