Historisch besluit voor kentekenplicht (land)bouwvoertuigen

Artikel delen

Cumela is zeer verheugd dat de Tweede Kamer eindelijk voor het wetsvoorstel registratie- en kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen heeft gestemd. Een historisch besluit volgens voorzitter Wim van Mourik. “Al sinds 1995 pleiten wij voor invoering van het kenteken om een volwaardige plek op de weg te krijgen.” Met het nu genomen besluit komt ook een einde aan een unieke situatie waarbij Nederland nog het enige Europese land is, dat geen kentekenplicht voor tractoren heeft.

28 januari heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid ingestemd met de invoering van een kenteken voor (land)bouwvoertuigen. Als ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, komt er een positief einde aan een langlopend dossier. Wim van Mourik, voorzitter van Cumela: “Wij hebben ons sinds de invoering van de nieuwe Wegenverkeerswet in 1995 voortdurend ingezet voor een registratie- en kentekensysteem voor (land)bouwvoertuigen. Het instemmen van de Tweede Kamer is voor ons dan ook een historisch moment. Daarmee is Nederland het laatste land in Europa dat kentekens voor tractoren invoert en dat werd ook wel tijd. Wij hebben het altijd belangrijk gevonden, dat landbouwvoertuigen op de openbare weg een formele status krijgen. Dat is straks het geval.”

40 km/u belangrijk

De aan het kenteken gekoppelde verhoging van de maximumsnelheid naar 40 km/u is voor Cumela een heel belangrijk punt. De snelheidsverhoging maakt het voor wegbeheerders mogelijk om rondwegen en delen van provinciale wegen open te stellen voor (land)bouwvoertuigen. Hierdoor hoeven de grote (land)bouwvoertuigen minder door woonkernen en ook minder over parallelwegen met fietsers te rijden. Hero Dijkema, beleidsmedewerker (land)bouwverkeer en vervoer: “Zowel de fietsers als de bestuurders van (land)bouwvoertuigen rijden niet graag bij elkaar. Een betere en veiliger positionering van landbouwverkeer op de weg kan hier verandering in brengen en verbetert de verkeersveiligheid. De snelheidsverhoging maakt het mogelijk om knelpunten op te lossen en daar gaan we samen met de wegbeheerders mee aan de slag.”

Centraal ontheffingenloket

Verder is Cumela blij dat er een centraal loket bij de RDW komt voor de afgifte van landbouwontheffingen. Vanwege hun werktuigfunctie overschrijden bepaalde landbouwvoertuigen de wettelijke afmetingen. Om toch op de openbare weg te mogen rijden, moeten de voertuigen een ontheffing hebben van de wegbeheerder. Aanvragen bij individuele wegbeheerders is in de praktijk lastig en wordt helaas daarom niet altijd gedaan. Met één aanvraag krijg je straks voor alle wegen In Nederland, die zijn vrijgegeven voor te grote landbouwvoertuigen, één ontheffing. Het centrale ontheffingenloket zal aanvragen een stuk vergemakkelijken.

Aantallen bekend

De inschatting is dat er straks ongeveer 270.000 landbouwtrekkers, 130.000 motorrijtuigen met beperkte snelheid (zelfrijdende werktuigen zoals maaidorsers, hakselaars, graafmachines, wielladers, et cetera) en 150.000 getrokken aanhangwagens en werktuigen worden geregistreerd bij de RDW. Duidelijk is nu al dat het een zodanig grote groep verkeersdeelnemers is, dat wegbeheerders deze niet mogen veronachtzamen in haar verkeersbeleid.

Brede steun

De invoering van het wetsvoorstel wordt vanuit de branches en maatschappelijke organisaties breed ondersteund. Brancheorganisaties CUMELA Nederland, LTO Nederland, Fedecom, Bouwend Nederland, BMWT, TLN, evofenedex, RAI Vereniging en Fehamec (historische tractoren) zijn voorstander van het wetsvoorstel. Verder stemmen vele maatschappelijke organisaties als Fietsersbond, VVN, organisaties van wegbeheerders VNG, IPO en Unie van Waterschappen en handhavers zoals politie en OM volledig in met het wetsvoorstel.