Harmonie en kwaliteit tussen overheid en aannemer

Artikel delen

ICASSxl is een workflow gestuurd en intelligent procesmanagement systeem. Deze biedt begeleiding en ondersteuning in de samenwerking tussen opdrachtgever (overheid) en -nemer (aannemer), bij infrastructurele werkzaamheden. Hierdoor ontstaat automatisch een methodiek van samenwerken die tot vertrouwen leidt tussen de ketenpartners. De op te leveren kwaliteit in het bestek en een prettige samenwerking tussen opdrachtgever en -nemer zijn het resultaat.

De hele procesgang tussen aannemer en overheid staat op één gezamenlijk transparant platform. Denk aan: werkvoorbereiding, gunning, realisatie, communicatie, inspecties en toezicht/naleving op kwantiteit en kwaliteit en daarmee gepaard gaande bestekadministratie/financiële afwikkeling, overdracht en in behandeling nemen door de afdeling Beheer.

De mogelijk tegenstrijdige belangen van een aannemer die moet leven van de stad en een overheid die leeft in de stad, wordt door een intelligent sturende en transparante applicatie in één communicatief inzichtelijk platform harmonieus in balans gebracht. Verwachtingspatronen vanaf start tot het eind van het project worden over en weer waargemaakt en afgedwongen.

We leven in een tijdperk waarin kennis en efficiency meer en meer geleverd kunnen worden door automatisering. Hierdoor lossen we niet alleen het gebrek aan mankracht op, maar kunnen we ook de tijdrovende administratieve repeterende standaard uitbesteden aan ‘die zwarte doos’. Hierdoor kunnen we de mankracht daar gebruiken waar we die willen hebben; onderscheidend en specifiek, daar waar onze automatisering nog niet toe in staat is. Hierbij overigens het werk ook aangenamer makend.

Stel je een systeem voor, dat:

  • weet wat uw functie/rol in het geheel is en dat knowhow in zich herbergt die u paraat dient te hebben en specifiek in beeld brengt;
  • qua workflow in beeld brengt wie, wat (op één transparant platform van overheid als aannemer) op projectniveau, bestek(post) gerelateerd in behandeling heeft en voortgang bewaakt en waarschuwt;
  • weet aan wie bij voortgang het stokje moet worden overgedragen: workflow realiserend;
  • weet welke correspondentie en documentatie daarbij hoort;
  • volledige digitale administratieve uitvoering hieraan geeft;
  • standaardisering en uniformiteit in werken realiseert en bewaakt (ISO-denken);
  • de processen eerder genoemd, vanaf aanbesteding/gunning tot aan oplevering voor opdrachtgever en -nemer gelijkelijk begeleidt;
  • chronologische en eensluidende dossiervorming tussen partijen, inclusief alle relevante documenten, correspondentie en bewijsstukken realiseert.

Kennisprogramma

ICASS geeft dagelijks een presentatie in het Kennisprogramma. Deze presentatie is telkens van 13.15 tot 13.45 uur.

ICASS
www.icass.nl

Infra Relatiedagen 2019, Standnr. 151