Oeverbeschoeiing van duurzaam materiaal

Artikel delen

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft stevige beleidsambities op het gebied van circulair bouwen. In Hoevelaken brengt het Waterschap de aspiraties in de praktijk met een oeverbeschoeiing van Accoya® hout. “De keuze voor dit materiaal heeft niet louter plaatsgevonden op basis van kosten, of korte termijn terugverdientijden”, aldus werkvoorbereider Andries van de Vliert van het Waterschap. “Bij de afweging voor het materiaal speelden duurzaamheid en gevoel een belangrijke rol.”

Vallei en Veluwe is een waterschap dat ontstond uit een fusie tussen de Waterschappen Vallei en Eem en het Waterschap Veluwe. Het werkgebied bestaat uit drie provincies en meer dan 30 gemeenten. Het gebied is 245.644 hectare groot; de omtrek is 273 kilometer. De primaire en regionale watergangen hebben samen een lengte van 248 kilometer. Eén van de ambities van Waterschap Vallei en Veluwe is een volledig circulair waterschap in 2050. Vanaf 2025 zijn alle lange termijn keuzes van het Waterschap circulair.

Beschoeiing

De oorspronkelijke beschoeiing van ‘vijvers stedelijk gebied Hoevelaken’ was circa 800 meter lang en gemaakt van gecreosoteerd hout. Grote delen van de bestaande beschoeiing waren na circa 30 jaar in slechte staat en die delen moesten worden vervangen. Voor de vervangingsopgave volgde het Waterschap een pragmatische aanpak onder leiding van Andries van de Vliert; werkzaam bij de afdeling Beheer Watersysteem. “Binnen het circulaire beleidskader proberen we in de praktijk allerlei materialen uit: hout, kunststof maar ook bijvoorbeeld beton. Met die werkwijze ondervinden we wat de voor-en nadelen van materialen zijn.”
Bij het project in Hoevelaken heeft het Waterschap met onder andere de gemeente overlegd of de waterkant misschien zonder beschoeiing kan worden ingericht De uitkomst van het beraad was dat de inrichting van de beschoeiing op dezelfde wijze moest plaatsvinden. Vervolgens is Van de Vliert met zijn collega de materiaaloriëntatie begonnen. Beiden zijn onder andere naar Nijkerk geweest om daar de 23 jaar oude Accoya® beschoeiing te bekijken.

Kosten

Bij de beoordeling voor het type materiaal speelden kosten en duurzaamheid een belangrijke rol. Andere aspecten uit de waardeketen, zoals reductie CO2-emissie, speelden een minder expliciete rol. Van de Vliert over de criteria. “Kosten is een zeer belangrijke, samen met duurzaamheid, bewerkbaarheid en gevoel. Materiaal met een niet tropische oorsprong heeft dat. Het Accoya® hout in Hoevelaken is gemaakt van Europees naaldhout uit duurzaam beheerde bossen. Het materiaal valt in de hogere prijsklasse. Ondanks het prijskaartje kozen we er toch voor, omdat we in de praktijk willen beoordelen hoe het hout te verwerken is en wat de sterkte van het materiaal is. De sterkteklasse is namelijk iets lager dan kunststof en het is een bewerkt hout. De palen van Accoya® hout zijn trillend in de zandgrond geslagen. Met die werkwijze hanteer je iets meer kracht dan bijvoorbeeld in een veengebied waar je het materiaal meer drukt. Het hout hield bij het plaatsen goed stand.”

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip. Bij het Waterschap gaat het om de levensduur van de materialen die bij GWW-projecten worden gebruikt. De verwachte levensduur van Accoya® hout is zestig jaar en er wordt een productgarantie verstrekt van 25 jaar.
Van de Vliert over het beleid in de praktijk: “We hebben in het kader van duurzaamheid niet één voorkeursmateriaal. We hebben bij dit project wel een verwachting. De levensduur van de nieuwe Accoya® beschoeiing moet zonder onderhoud vijftig jaar meegaan. Een ander aspect is de circulariteit van het Accoya® hout. We kijken alleen naar hout met een FSC-keurmerk. En we hebben kennisgenomen van het circulaire productieproces van Accoya® hout.”

Kwaliteit

De nieuwe beschoeiing van ‘vijvers stedelijk gebied Hoevelaken’ is in zijn geheel gemaakt van Accoya®. De palen zijn 7,5 bij 7,5 centimeter en 2,40 meter lang. De schotten zijn 70 centimeter hoog en 2 centimeter dik. “We kozen bewust voor een gehele Accoya® beschoeiing, omdat in dit gebied het waterpeil fluctueert. Bij een droge periode kunnen we in dit gebied niet een bepaalde waterstand garanderen. Met bijvoorbeeld een beschoeiing van gedeeltelijk Accoya® en vuren kan, afhankelijk van het waterpeil, het vuren deel gaan rotten en het andere materiaal goed blijven.”
Het Accoya® hout is geleverd door Van Swaay Duurzaam Hout (Harlingen). De beschoeiing is vanaf een ponton in de vijver geplaatst door de firma Lagerweij uit Renswoude. Van de Vliert over het resultaat: “Het Accoya® hout is een mooi strak houtproduct dat niet werkt. Je ziet in het schot geen kieren en de palen zijn keurig recht. Concluderend: het Accoya® is, vergeleken met andere producten, een redelijk duur materiaal waarmee je wel een heel mooi resultaat krijgt.”

Meer informatie:
https://www.accoya.com/nl/