Zonnewegdek op weg naar grootschalige toepassing

Artikel delen

Op 7 maart wordt op twee locaties in de provincies Noord- en Zuid-Holland in totaal 150 meter zonnewegdek in gebruik genomen. Beide provincies gaan hiermee ervaring opdoen met het beheer en onderhoud van zonnewegdekken. SolaRoad zet met deze twee wegtrajecten een belangrijke stap in de richting van de beoogde grootschalige toepassing van dit innovatieve product.

Bij het zonnewegdek worden zonnepanelen geïntegreerd in het wegdek en wordt zonlicht op grote schaal wordt omgezet in elektriciteit. Het is voor het eerst dat er in Nederland op een dergelijke schaal energie zal worden gewonnen uit ons wegennet. De stroken zonnewegdek zijn aangelegd op de parallelweg langs de N232 in de Haarlemmermeer (Noord-Holland) en op de busbaan langs de N218 bij Spijkenisse (Zuid-Holland). De techniek die SolaRoad daarvoor gebruikt is de afgelopen vier jaar succesvol getest op 90 meter fietspad bij Krommenie en is inmiddels dermate doorontwikkeld dat het nu toegepast kan worden op de rijbaan.

 

Opbrengst

De verwachte elektriciteitsopbrengst per 100 meter zonnewegdek ligt nu rond de 30.000 kWh per jaar. Die energie kan gebruikt voor bijvoorbeeld wegverlichting, verkeersinstallaties, elektrische auto’s en huishoudens. Wanneer in de toekomst een derde van het totale Nederlandse wegennet (140.000 km) uit zonnewegdek zou bestaan, dan kunnen alle 9 miljoen auto’s gevoed worden vanuit SolaRoad! Samen met andere duurzame initiatieven als de CO₂-negatieve weg N211 tussen Den Haag en Poeldijk en de Wattway in de provincie Utrecht, bewijst Nederland met het zonnewegdek eens te meer haar voorhoedepositie op het gebied van duurzame mobiliteit.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Betrokken provincies Noord- en Zuid-Holland zijn als eerste afnemers zeer enthousiast over SolaRoad. Ze willen als wegbeheerders ervaring opdoen met het beheer, onderhoud en in de toekomst ook aanbesteding van zonnewegdekken. Als overheidsinstantie hebben zij veel oppervlak in beheer dat ze hiermee een dubbele functie kunnen geven, zonder enige vorm van hinder voor de weggebruiker of de omgeving. De zonneweg gaat daarmee een forse bijdrage leveren aan hun doelstellingen om meer duurzame energie op te wekken.

Elisabeth Post, gedeputeerde Mobiliteit, provincie Noord-Holland: “De pilot met het SolaRoad-fietspad langs de N203 in Krommenie heeft ons veel geleerd sinds 2014. We weten dat het wegdek voldoende energie opbrengt en goed kan presteren met de belasting van fietsers. Ik heb steeds uitgekeken naar de toekomst, waarin dit zonnewegdek uit zou groeien tot een product waarover ook zwaar verkeer kan rijden. Op dat punt staan we nu! En ik kijk vol vertrouwen uit naar de resultaten die deze versie van SolaRoad op gaat leveren.”

Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer & Vervoer, provincie Zuid-Holland: “Wanneer we in Zuid-Holland wegen aanleggen of vernieuwen willen we dat op een duurzame manier doen. In samenwerking met de markt passen we innovaties toe die daaraan bijdragen door in en om onze wegen CO₂ te besparen en op te wekken. Als het nodig is, geven we SolaRoad en andere kansrijke innovaties met een investering het laatste zetje naar marktintroductie om de weg te openen voor toepassing elders.”

Andere partijen Het SolaRoad-project is gerealiseerd in samenwerking met TNO en bouwbedrijf Strukton Civiel. Arian de Bondt, directeur van Strukton Civiel Regio West: “SolaRoad is een voor fietspaden bewezen technologie en voor deze toepassing marktrijp product. Op de busbaan en de parallelweg zetten we de eerste stap naar toepassing op wegen voor zwaar verkeer. Als Strukton richten we ons graag op projecten of producten met een sterke technologie component. SolaRoad past hier uitstekend bij. Met vertrouwen zetten wij samen de stap naar grootschalige toepassingen, waarmee wij bijdragen aan een comfortabele, duurzame infrastructuur voor iedereen.”

Paul de Krom, voorzitter raad van bestuur TNO: “Dit project is een prachtig voorbeeld van de wijze waarop TNO kennis en innovaties ontwikkelt, toepast en opschaalt, in nauwe samenwerking met partners uit overheid en bedrijfsleven. Met haar deelname in SolaRoad levert TNO een significante bijdrage aan de energietransitie door innovatieve technologie in te passen en bij te dragen aan een duurzame en veilige infrastructuur.”

Sten de Wit, commercieel directeur van SolaRoad BV: “De opening van deze twee stroken zonnewegdek betekent een doorbraak op het gebied van duurzame energievoorziening. Zeker als het wegconcept uitgroeit tot een systeem waarmee de opgewekte elektriciteit wordt getransporteerd naar de voertuigen die over de weg rijden. Stel je voor, energie wordt dan opgewekt op de plaats waar deze nodig is. Dan wordt een grote stap mogelijk richting een energieneutraal mobiliteitssysteem.”

Meer informatie: www.solaroad.nl