Landelijk Congres Openbare Ruimte 2019

Artikel delen

De stad is in transitie. Al die transities komen samen in de openbare ruimte. De openbare ruimte is dan ook bij uitstek een plek om deze transities succesvol te accommoderen. Op het 15e Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) op 20 juni 2019 in Schouwburg Rotterdam worden integrale openbare ruimteoplossingen voor een klimaatbestendige, sociale, slimme, compacte stad gepresenteerd.

Juist de openbare ruimte speelt een belangrijke brugfunctie bij het koppelen van opgaven, voor méér maatschappelijke output. Op LCOR leert u zoal:

  • Ruimtelijke adaptatie zoals het tegengaan van hittestress combineren met sociaal-maatschappelijke doelen.
  • Smart data inzetten om beter grip te krijgen op gebruiksbehoeften voor een effectiever groenbeleid.
  • Dé perfecte uitvraag opstellen voor een sociale, gezonde en klimaatbestendige openbare ruimte.
  • Stedelijke verdichting en nieuwe mobiliteit koppelen aan het creëren van een compacte, maar aantrekkelijke openbare ruimte.
  • Verantwoord verdichten in een wederopbouwwijk en zo de woonopgave en de klimaatopgave accommoderen.

Wie zijn uw congresgenoten?

Openbare ruimte professionals, net als u! Circa 200 ontwerpers, beheerders en beleidmakers die werkzaam zijn bij gemeenten, maar ook stedenbouwkundigen, adviseurs en landschapsarchitecten uit de private bedrijfstak komen naar Rotterdam. De dag duurt van 9.30 tot 17.00 uur.

Meer weten en/of inschrijven? Ga naar www.lcor.nl