Doorgroeibare straatbakstenen voor groenparkeren

Artikel delen

Klimaatadaptatie wordt steeds belangrijker bij de inrichting van de openbare ruimte. Denk aan het beperken van wateroverlast, anticiperen op lange perioden met droogte, verminderen van hittestress en vergroening. Een nieuw concept met doorgroeibare straatbakstenen biedt gemeenten en landschapsarchitecten voortaan de mogelijkheid om bij te dragen aan klimaatadaptatie. Denk aan de toepassing bij groenparkeren. Greenflow® heet de innovatie die tevens circulair is en esthetisch tot een fraaie oplossing leidt.

Tekst: ing. Frank de Groot
Beeld: Vandersanden

Doorgroeibare straatbakstenen

De doorgroeibare straatbakstenen worden op de Nederlandse markt geïntroduceerd door Vandersanden, het grootste familiebedrijf in Europa dat bakstenen produceert. Greenflow® geeft gemeenten de vrijheid om de openbare ruimte naar eigen wens te vergroenen. De doorgroeibare straatbakstenen zijn de nieuwste toevoeging aan het klimaatadaptieve assortiment van Vandersanden.

Deze straatbaksteen ziet er niet alleen fraai uit, maar is ook duurzaam en milieuvriendelijker. Greenflow® zal, net zoals traditionele groenbestrating, vooral gebruikt worden in parkeervakken en -terreinen. Deze bestrating kan het groen oppervlak tot wel 37% vergroten. Tegelijkertijd biedt het meer ruimte voor de infiltratie van regenwater.

De gemeente Heerenveen werkt intensief aan klimaatadaptatie en heeft daarom gekozen voor de toepassing van Greenflow® in de Centrumplannen van Akkrum, Jubbega en plan Skoaterwâld in Heerenveen. “Wij zien veel voordelen in de toepassing van Greenflow®”, zegt Eeuwe de Vries, projectleider/directievoerder bij de gemeente Heerenveen.

Afvalreductie en dematerialisatie

Greenflow® is een circulair product. Straatbakstenen hebben een gemiddelde levensduur van 135 jaar en worden bijna volledig hergebruikt. Het onderzochte hergebruik is bijna 90%. Kenmerkend voor Greenflow® zijn de perforaties en de hoogte van 70 mm in plaats van de gebruikelijke 80 mm, waardoor dematerialisatie plaatsvindt. Dit resulteert ten opzichte van traditionele formaten in een vermindering tot wel 47% in het gebruik van grondstoffen, een lager energieverbruik en verminderde uitstoot.

Bovendien kent Greenflow® dezelfde esthetische eigenschappen als de andere straatbakstenen van Vandersanden. Ze zijn kleurecht, hebben een hoogwaardige uitstraling en verouderen fraai. Dat past in de cultuurhistorische context van de omgeving. Bovendien zijn deze straatbakstenen gemakkelijk wat onderhoud betreft. Bij intensief gebruik is maaien niet nodig, bij minder intensief gebruik hoeft Greenflow® slechts één tot twee keer per jaar gemaaid te worden als een gazon of grasveld. Ook kunnen deze straatstenen machinaal worden verwerkt.

Een ander belangrijk aspect is dat dit product voldoet aan de CROW-parkeervakmaten volgens ASVV 2021. Dat draagt bij aan een gestandaardiseerd en efficiënt gebruik in verschillende stedelijke omgevingen.

De doorgroeibare straatbakstenen.

Kenmerkend voor Greenflow® zijn de perforaties en de hoogte van 70 mm in plaats van de gebruikelijke 80 mm, waardoor dematerialisatie plaatsvindt.

Toepassing in Heerenveen

De groene bestrating is klimaatadaptief doordat deze bijdraagt aan ontharding en vergroening van stedelijke gebieden, waardoor leefomgevingen aantrekkelijker worden. Het helpt ook bij het verminderen van hoge temperaturen in stedelijke gebieden, het bevorderen van de biodiversiteit en het beter beheren van regenwater. Bovendien draagt het ook bij aan een gezondere luchtkwaliteit. Eeuwe de Vries vertelt dat juist die vele voordelen tot de keuze voor deze doorgroeibare straatbaksteen hebben geleid: “We zijn positief over de algehele uitstraling, doorlatendheid van regenwater en de verwachte uitstraling van het groen. Daarnaast is er sprake van minder CO2-uitstoot bij productie ten aanzien van beton. Verder breng je geen kunststof in de ondergrond, respectievelijk bodem en water aan.”

De eerste resultaten naar aanleiding van de toepassing van Greenflow® in Heerenveen lijken volgens Eeuwe positief: “Maar we moeten natuurlijk ook over een langere periode meten. Daarnaast combineren we deze doorgroeibare bestrating met andere klimaatadaptieve maatregelen, zoals meer groen, waterbuffering en betere afvoer van water bij piekbuien. Je moet klimaatadaptie altijd aanpakken met een juiste mix van maatregelen. Anders heeft het geen zin.”

Volgens Eeuwe liggen de kosten voor de nieuwe straatbaksteen niet hoger dan bij een reguliere straatbaksteen: “Maar de winst zit in de voordelen die te behalen zijn bij parkeergebieden, zoals beperking wateroverlast en vergroening van de omgeving. We zijn verder tevreden over de samenwerking met Vandersanden, dus ik sluit een grootschaliger toepassing van Greenflow® in de nabije toekomst zeker niet uit.”

De doorgroeibare straatbakstenen.

De doorgroeibare straatbakstenen zijn de nieuwste toevoeging aan het klimaatadaptieve assortiment van Vandersanden.

Duurzame oplossingen op maat

Het succes van de doorgroeibare bestrating is sterk afhankelijk van zorgvuldige planning en keuzes in ontwerp, substraten en graszaadmengsels. Op al die vlakken biedt Vandersanden haar klanten persoonlijk advies dat is afgestemd op hun specifieke behoeften. Dit gebeurt in samenwerking met gespecialiseerde partners op het gebied van substraten en vegetatie.

De ontwikkeling van Greenflow® ligt verder volledig in lijn met Vandersanden’s visie op ondernemen voor de volgende generaties en haar Together-to-Zero duurzaamheidsbelofte om tegen 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Greenflow® vertegenwoordigt hierbij een stap voorwaarts in de richting van klimaatadaptieve stedelijke ontwikkeling.

Naast Greenflow® heeft Vandersanden trouwens ook Drainflow® in haar assortiment. Dit zijn waterpasserende straatbakstenen die met een infiltratiesnelheid van meer dan 1.100 l/s/ha (startwaarde) het regenwater van de meeste hevige piekbuien infiltreren.

Vandersanden
www.vandersanden.com