Infiltratie en drainage: de oplossingen

Artikel delen

Nu hevige stortbuien als gevolg van klimaatverandering een gegeven zijn, zetten steeds meer gemeenten en waterschappen in op het afkoppelen van het hemelwater afkomstig van daken en erfverhardingen. Wildkamp heeft een uitgebreid assortiment om dit te realiseren. Maar wat is de juiste oplossing in uw situatie? Bert van der Bent, productspecialist en adviseur watermanagement bij Wildkamp: “We helpen met adviezen en berekenen de juiste infiltratievoorziening. De plaatselijke omstandigheden zijn zeer divers, het is dus vaak maatwerk.”

Infiltratie en drainage: de oplossingen

“Infiltreren is het omgekeerde van draineren. Bij drainage neem je water uit de bodem op en voert het af, bij infiltratie zorg je ervoor dat het water teruggaat in de bodem”, vertelt Bert van der Bent. Al ruim 40 jaar bij Wildkamp in dienst als adviseur watermanagement. Een vakgebied dat volop in de belangstelling staat nu het zogenoemde ‘afkoppelen’ van hemelwater bij veel gemeenten hoog op de agenda staat. “Bij afkoppelen wordt de afvoer van regenwater afgekoppeld van het gemengde riool en geïnfiltreerd in de bodem op het eigen erf. De infrastructuur binnen gemeenten raakt snel overbelast bij piekbuien en vanwege de klimaatverandering is het aannemelijk dat het aantal stortbuien alleen maar toeneemt”, legt Van der Bent uit. “Er valt in Nederland gemiddeld 850 millimeter water, maar mensen moeten bewust worden dat er vaker extreme weersituaties zullen voorkomen. Ontstenen van het erf helpt bij het opvangen van water op eigen grond, maar infiltreren nog beter. Infiltreren op eigen grond is bij nieuwbouw vaak verplicht en daarbij stelt de gemeente een bergingseis.”

Infiltratie en drainage: de oplossingen

Komt u materiaal te kort tijdens een klus? Met ruim 100.000 artikelen uit voorraad leverbaar, helpt Wildkamp u graag online of in één van de vestigingen verder. Als zakelijke klant ontvangt u extra korting op het gehele assortiment. Wanneer u online ingelogd bent ziet u direct uw persoonlijke prijs voor ieder artikel. Grote hoeveelheden nodig? Neem contact met Wildkamp op voor kortingsafspraken of ontvang een offerte op maat.

Infiltratie en drainage: de oplossingen Voordelen

Het afkoppelen heeft verschillende voordelen. Zo hoeft er minder regenwater te worden getransporteerd door de gemeentelijke riolering en wordt de waterzuivering ontzien. Ook wordt het oppervlaktewater minder snel belast met rioolwater afkomstig uit overstorten als het rioolstelsel het aanbod niet aankan. Van der Bent: “Een gemengd gemeentelijk rioolstelsel kan gemiddeld tot 30 millimeter water per uur bergen en afvoeren. Je begrijpt dat veel gemeenten een subsidie in het leven hebben geroepen om afkoppelen te stimuleren, want daardoor neemt de effectieve capaciteit van hun riool enorm toe. Dat scheelt veel geld en overlast en het regenwater wordt daar achtergelaten, waar het hoort.”
Voor bewoners en bedrijven betekent afkoppelen minder wateroverlast en de mogelijkheid hemelwater – bij opvang in een regenton, vijver of bassin – effectief te benutten in bijvoorbeeld de tuin. Bij infiltratie in de bodem wordt de grondwatervoorraad ter plekke aangevuld. Want nu we te maken krijgen met extremen, is de kans op droge perioden ook groter; waterschaarste, pompverboden en hittestress liggen dan op de loer. “Het is dan aantrekkelijk om water, dat er toch al is, aan het grondwater toe te voegen en te bufferen. Alle kleine beetjes helpen”, stelt Van der Bent.

Ontzorgen

Wildkamp heeft een uitgebreid assortiment om het afkoppelen van hemelwater te realiseren. Van regentonnen en folie voor waterbassins tot compleet reinigbare en inspecteerbare infiltratievoorzieningen. “We willen de klant op dit gebied ontzorgen en professionele ondersteuning geven”, legt Van der Bent uit. “Wildkamp kan GWW-bedrijven, installateurs, hoveniers en particulieren helpen met adviezen en het berekenen van goede en betrouwbare infiltratievoorzieningen. Het begint met goed planmatig nadenken over de mogelijkheden die er zijn. Geen situatie is hetzelfde. Wat zijn de bodemomstandigheden? Hoe hoog is de gemiddelde hoogste grondwaterstand? Een infiltratiekrat inbouwen in het grondwater heeft geen zin; dat geeft geen berging. En wat is de benodigde belastingsgraad? We kunnen gaan tot SLW60, dus geschikt voor zwaar verkeer. De doorlaatbaarheid van de bodem voor water is ook heel bepalend. Als de doorlaatbaarheid en de opnamecapaciteit van de grond heel slecht zijn, kun je bijna niet infiltreren, maar wel bergen en vertraagd afvoeren.”
Bij een infiltratiekrat is het de bedoeling dat het water aan de zijkanten wordt afgegeven aan de omliggende grond, zodat het wordt toegevoegd aan het grondwater. Een zandvangput met een filter en in de HWA pijp een bladvanger, zijn zeer belangrijk om sediment en grof blad af te vangen, zodat de infiltratiekratten aan de binnenkant niet verontreinigen. Ontluchting van het systeem is ook een aandachtspunt; het voorkomt dat het regenwater tegendruk ervaart als het in de kratten wil stromen en dient tevens als overstort.

Infiltratie en drainage: de oplossingen

Controle en reinigen

Wildkamp heeft spuitgegoten PP infiltratiekratten in het programma. “Door de aanwezige ribben en structuur een heel sterk krat”, aldus Van der Bent. “Voorts hebben deze kratten in het midden een speciale vorm, waarin een IT-buis van 315 mm kan worden geplaatst. De onderzijde van deze buis is dicht, terwijl de bovenzijde is voorzien van vergrote sleuven waardoor het aangevoerde water in het krat kan lopen.” Het voordeel is, volgens hem, dat eventueel sediment en zand dat, ondanks een goede zandvangput, alsnog in het systeem komt onder in de buis blijft liggen. “Bij het doorspoelen van het systeem, de ‘first flush’, kan dit worden opgevangen door een extra zandvangput aan het eind van de pijp. Dit systeem minimaliseert de verontreiniging van het geotextiel.” Controle en goed onderhoud is dus van belang, wil Van der Bent maar zeggen. De mate waarin, is omgevingsafhankelijk. Schoonspoelen en eventueel doorspuiten is een service die Wildkamp kan aanbieden.

Infiltratie en drainage: de oplossingen

Infiltrerend vermogen

“Je kunt, bij een hoge grondwaterstand, het contactoppervlak vergroten – en dus extra infiltrerend vermogen creëren – door in geotextiel voorverpakte infiltratiekratten in voorkomende gevallen met een tussenruimte achter elkaar te plaatsen en te verbinden, in plaats van op elkaar te stapelen. Voor het waterbergend vermogen maakt dat overigens niet uit; daarvoor is de totale inhoud bepalend. Rechtop zetten van de kratten kan ook, maar alleen in onbelaste situaties van de bovenliggende grond. Dit is mogelijk door de weloverwogen constructie van het infiltratiekrat en je creëert daardoor meer infiltrerend vermogen.” Van der Bent is een man met een missie: “We moeten zuinig omgaan met wat we hebben en klimaatadaptief denken.”