Hernieuwbare olie uit plastic

Artikel delen

Een volgende stap in de bedrijfsstrategie die zich richt op meer CO2 besparende en minder milieubelastende brandstoffen. Met dat doel neemt brandstoffenleverancier Den Hartog deel aan het Nederlands-Belgisch consortium dat ‘de eerste rendabele olie-uit-plasticfabriek’ gaat bouwen.

Het Nederlands-Belgisch consortium bestaat uit aannemer en technisch dienstverlener Joh.Mourik en dochteronderneming Petrogas, Den Hartog BV en de Belgische afvalverwerker RenaSci. Met Mourik, dat met zijn bedrijfsdivisie BlueAlp het patent heeft op het nieuwe plastic-naar-olie-procedé, Petrogas dat als ontwerp- en constructiebureau voor de olie- en gasindustrie instaat voor de bouw van de nieuwe fabriek, RenaSci dat verstand heeft van afvalverwerkingsconcepten, en Den Hartog voor het vermarkten van het eindproduct. In dit geval is dat diesel die voldoet aan de EN590 norm.

De nieuwe recyclingfabriek die verrijst op het terrein van RenaSci in Oostende, gaat vanaf volgend jaar olie winnen uit moeilijk te verwerken plasticsoorten, met dus als eindproduct CO2-uitstoot besparende diesel. Deze plastics, zoals landbouwplastics en folies, worden nu nog verbrand of gestort. De BlueAlp-technologie heeft zich al bewezen in een proeffabriek in Zwitserland. Jaarlijks komt er totaal 120.000 ton afval binnen in Oostende dat wordt gescheiden voor hergebruik.

Deze brandstoffen krijgen een plek in de CO2 Saving Diesel-lijn van Den Hartog. Binnen deze lijn zijn meerdere CO2 besparende brandstoffen te vinden, waaronder ook hoge blends biodiesel die aan alle normen voldoen. Deze brandstoffen kunnen tot 89% CO2 besparen. Afnemers van deze uitstoot besparende ‘diesel’ zijn met name partijen in de business-to-business markt: vooral bedrijven die moeten scoren op MKI-waardes (Milieu Kosten Indicator) en bedrijven die scherp sturen op CO2 besparing. Voorbeelden zijn transportbedrijven en wegenbouwers.

Den Hartog BV
www.denhartogbv.com / www.co2savingdiesel.nl

Infra Relatiedagen 2020 Standnummer 526A