Slimme verlichting op de N279 in Noord-Brabant

Artikel delen

De verlichting op de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel kan sinds kort worden aangepast aan de weers- en verkeersomstandigheden. Op 30 januari 2020 is aan stakeholders gedemonstreerd dat er, door het licht te dimmen, verlichting op maat geleverd kan worden. Dit levert op termijn niet alleen een kostenbesparing op, ook het energieverbruik kan aanzienlijk naar beneden gaan.

Foto: Jorrit Lousberg/Combinatie De Vaart

Bernard Smit, innovatiemanager bij Dura Vermeer: “De verlichting wordt geregeld op basis van weer en verkeer. Dat doen we door data te gebruiken uit auto’s die hier rijden en data die we van het KNMI krijgen. De verlichting brandt alleen op volle sterkte als het nodig is voor de verkeersveiligheid. Dit levert niet alleen energiebesparing en minder lichtvervuiling op; de verlichting hoeft ook minder snel vervangen te worden. En dat is weer gunstig voor de restwaarde. Dat is veilig, innovatief én duurzaam.”

Pilot Verlichting-as-a-service

De provincie Noord-Brabant neemt met de pilot ‘Verlichting-as-a-service’, waarvoor vorig jaar de handtekeningen werden gezet, als eerste in Nederland het voortouw in een andersoortig beheer van verlichting langs een provinciale weg. Ruim 400 lantaarnpalen langs zeventien kilometer op de N279 zijn geen eigendom van de provincie meer, wat gebruikelijk is. Nee, ze zijn in handen van bouwers Dura Vermeer en Hoeflake Infratechniek. Samen onderzoeken zij, onder de naam LUMI-US, vier seizoenen lang wat de voordelen zijn.

Gedeputeerde Christophe van der Maat noemt de pilot een goed voorbeeld van hoe Brabant actief inzet op innovatie en duurzaamheid. Hij prijst de samenwerking met Dura Vermeer en Hoeflake om op een slimme manier met behulp van data het energieverbruik te verminderen: “Het voorstel voor deze pilot kwam als geroepen. De provincie heeft zo’n 9.000 lichtpunten staan langs haar ruim 550 kilometer aan wegen. Verlichting-as-a-service is een goede manier om ervaring op te doen met De Circulaire Weg en andere manieren van samenwerken.”

Van bezit naar gebruik

‘Van bezit naar gebruik’ en dus betalen voor een dienst en niet meer voor een object, is aan een enorme opmars bezig. Niet alleen onder consumenten; steeds vaker zoeken overheid en bedrijfsleven elkaar op. Door de verantwoordelijkheid te verleggen, ontstaat een geheel andere dynamiek en wordt de markt geprikkeld om te vernieuwen en te innoveren. De pilot ‘Verlichting-as-a-service’ is onderdeel van een reeks proefprojecten die Dura Vermeer de komende jaren met verschillende opdrachtgevers gaat uitvoeren in het kader van De Circulaire Weg. Bij gebleken succes wordt het concept mogelijk ook elders in Nederland toegepast.