Duizendknoop bestrijden met bladvlo en schimmel

Artikel delen

De invasieve exoot die in de openbare ruimte de meeste overlast en kosten veroorzaakt, is waarschijnlijk de Japanse (Aziatische) duizendknoop. Deze agressief woekerende probleemplant, ook wel Fallopia Japonica geheten, is lastig te bestrijden. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen en kan schade ontstaan aan gebouwen, leidingen en wegen. Biologische bestrijding lijkt een kansrijke optie.

De Tweede Kamer wil een verkoopverbod op de verkoop van de Japanse duizendknoop. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde december 2019 in met het voorstel tot een verbod van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. Ook is onlangs een onderzoek gestart naar de effectiviteit van biologische bestrijding met een bladvlo en een schimmel in Nederland.
Voor beheersing van Aziatische duizendknopen in Noordwest-Europa heeft de internationale organisatie CABI in Engeland jarenlang onderzoek gedaan naar geschikte en veilige natuurlijke vijanden. Dat heeft twee opties opgeleverd: de Japanse bladvlo (Aphalara itadori) en een schimmel (Mycosphaerella polygoni-cuspidati). Nu is het onderzoek zo ver dat er praktijkproeven uitgevoerd kunnen worden in Nederland. Een veldexperiment moet bijvoorbeeld aantonen of de bladvlo zich kan vestigen in Nederlandse condities (zomer en winter). De volgende stap in het onderzoek naar de schimmel is om een vervolgstudie in kassen te doen, gevolgd door een veldstudie om de effectiviteit onder natuurlijke omstandigheden te testen.

Hoe werkt het?

De bladvlo is een biologische bestrijder die sap uit de duizendknoop en nauwverwante soorten zuigt. In Japan brengt hij flinke schade toe aan de planten. Uit onderzoek in Engeland bleek dat de bladvlo bij lage dichtheid in het laboratorium gepotte Japanse duizendknopen in de groei remt en bij hoge dichtheid zelfs kan doden. Het Engelse onderzoek heeft al wel bevestigd dat er geen risico’s zijn voor niet-waardplanten en voor andere insecten. Zo blijkt dat de bladvlo in Nederland alleen op de Japanse duizendknoop en twee nauw verwante soorten kan leven (de Sachalinse duizendknoop en de Bastaardduizenknoop, die beide ongewenst zijn) en niet op andere planten kan overstappen.
Ook is in de onderzoeken aangetoond dat de schimmel exclusief Japanse duizendknoop aantast en is veilig bevonden voor gebruik in heel Europa. In het lab is de schimmel effectief, de volgende stap is om te onderzoeken of het in het veld ook effectief werkt.