Bronnet met riothermie voor woningen Amsterdam

Artikel delen

Firan, Waternet en De Key slaan de handen ineen om de weg te verkennen naar een warmtenet met warmte uit rioolwater. Het is de bedoeling aan te tonen dat een groot aantal huishoudens in Amsterdam door gebruikmaking van deze warmte op een betaalbare manier aardgasvrij kan worden. Dat staat in de samenwerkingsovereenkomst die Firan, De Key en Waternet op 13 februari hebben ondertekend.

Firan, De Key en Waternet tekenen de samenwerkingsovereenkomst in het bijzijn van Meindert Smallenbroek (linksachter), directeur Warmte en Ondergrond van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Foto: Stroomversnelling.

De ondertekening vond plaats in het bijzijn van Meindert Smallenbroek, directeur Warmte en Ondergrond van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een dergelijk project zou de eerste toepassing van riothermie in de hoofdstad zijn.

Energie-infraspecialist Firan (onderdeel van Alliander), woningcorporatie De Key en waterbedrijf Waternet onderzoeken de mogelijkheid om in het Amsterdamse een nieuw lokaal bronnet te ontwikkelen met warmte uit de riolering. Een bronnet is een warmtenet waarmee water met relatief lage temperaturen van een duurzame bron naar afnemers wordt vervoerd. De verkenning sluit aan op de gemeentelijke ambities om in 2040 de stad aardgasvrij te laten zijn. Op het bronnet zouden huurwoningen van De Key kunnen worden aangesloten.

Aardgasvrij maken

Veel woningbezit van de grote corporaties in Amsterdam, zoals appartementengebouwen van De Key, zijn gebouwd in de jaren zeventig, matig geïsoleerd en worden collectief verwarmd met gasketels. Een bronnet, dat warmte benut uit nabijgelegen grote rioolleidingen, kan volgens eerste calculaties het gasverbruik met 75 tot 90 procent terugbrengen. Dat vermindert de CO2 -uitstoot significant. De gasketels blijven beschikbaar als back-up zodat de bewoners altijd verzekerd zijn van warmte. Op het moment dat de gebouwen gerenoveerd en verduurzaamd zijn kunnen de gasketels helemaal vervallen.
“De Key heeft de intentie om op termijn alle appartementen te renoveren en verduurzamen, in lijn met onze ambitie om ons woningbezit in 2050 CO2-neutraal te maken. We kunnen dat echter niet in één keer doen, dus we werken stap voor stap. Met een lage temperatuur bronnet zijn we hierop goed voorbereid”, zegt Eelco Siersema, directeur Vastgoed van De Key.

Vooroplopen met riothermie

Bij riothermie wordt overtollige warmte uit het riool opgeslagen in een warmte-koude-opslag (WKO) onder de grond. Het warmtenet levert vanuit deze buffers het hele jaar een stabiele temperatuur. Warmtepompen in elk van de appartementenflats zorgen ervoor dat de warmte efficiënt wordt opgewaardeerd naar de juiste temperatuur voor een comfortabele verwarming en warm water in de appartementen.

Na eerste positieve calculaties, worden nu gedegen berekeningen uitgevoerd die uitgaan van de Total Cost of Ownership om te onderzoeken of het voorgestelde bronnet inderdaad duurzamer én betaalbaarder is dan alternatieve oplossingen. Volgens Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling, zijn duurzame warmtenetten onontbeerlijk om de gestelde klimaatdoelen te halen. Duurzame warmtenetten, dus met een fossielvrije bron, kunnen uitstekend woningen van warmte en warm tapwater voorzien. Hierbij gaat het – in tegenstelling tot de traditionele warmtenetten – om lage temperatuur systemen. Het Amsterdamse initiatief past helemaal in de strategie van Stroomversnelling, die mede organisator is van de bijeenkomst met de directeur van het ministerie van EZK. Deze samenwerking kan de weg verkennen voor grootschalige toepassing door allerlei partijen die elkaar op wijkniveau vinden.