Corona-virus zorgt voor uitstel beurzen

Artikel delen

Techni-Mat, Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen zijn uitgesteld vanwege het Corona-virus. GWW Totaal adviseert iedereen die in maart of april een beurs wil bezoeken goed te kijken of de betreffende beurs niet is uitgesteld.

De komende editie van zowel Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen wordt vanwege het Corona-virus verplaatst naar 16, 17 en 18 juni 2020. Bas van Gent, group director Easyfairs legt uit: “Aanvankelijk zou de beurs doorgaan op 17, 18 en 19 maart, geheel in lijn met de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen geven nu nog steeds aan dat grote evenementen door mogen gaan. Ook krijgen we nog steeds het vertrouwen van onze partners en 95% van de exposanten. Echter zien we sinds deze week een koerswijziging in de richtlijnen bij de waterbedrijven en industrieën van Nederland en daaropvolgend direct een flinke rem op de bezoekersregistraties. Met de situatie in Noord-Brabant, waar de beurs een sterke basis heeft, en het feit dat veel bezoekende bedrijven verantwoordelijk zijn voor een vitale infrastructuur in Nederland en logischerwijs stringentere richtlijnen volgen, verwachten we dat we in een stroomversnelling terecht zijn gekomen. Het gevolg hiervan is we volgende week gewoonweg geen waardevol moment kunnen bieden voor de Nederlandse watersector.”
Van Gent: “Het coronavirus houdt ons allemaal in de greep. Gezien de onvoorspelbaarheid en onvermijdelijkheid van dit virus dat buiten de controle van Easyfairs valt, hebben wij specifiek voor Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen besloten om het event te verplaatsen. Het verplaatsen van het event wordt gesteund door onze partners en de watersector.”

Nieuwe datum

Van Gent: “De nieuwe datum is 16, 17 en 18 juni 2020. We vinden het belangrijk om de watersector de kans te bieden dit jaar bij elkaar te komen. Er zijn legio uitdagingen die we als keten dienen op te pakken, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie, opkomende stoffen in zuiveringen, waterbesparingen, energietransitie en ga zo maar door.”
Deze week worden alle betrokkenen partijen en belanghebbenden geïnformeerd. “We vinden het jammer dat we zo kort voor het evenement genoodzaakt zijn om hiertoe te besluiten. Zeker gezien de flinke impact voor de deelnemende- en aanverwante partijen met al de voorbereidingen en in gang gezette zaken. Toch is dit gezien de huidige situatie de enige juiste beslissing. We hopen dat het coronavirus ingedamd blijft en gaan er medio juni een nog groter feest van maken voor de watersector in Nederland”, besluit Van Gent.

Techni-Mat

Ook de eerste editie van Techni-Mat op 25 en 26 maart 2020 is vanwege de toenemende verspreiding van het Corona-virus (Covid-19) uitgesteld. De organisatie van Techni-Mat heeft besloten deze nieuwe vakbeurs te verplaatsen naar 7 en 8 oktober 2020 in Kortrijk Xpo. Bovendien volgt Techni-Mat hiermee tevens het advies dat door de Belgische overheid werd uitgevaardigd om indoor evenementen met meer dan 1.000 personen uit te stellen. Techni-Mat vloeit voort uit de samenwerking tussen InfraTech en Matexpo, twee toonaangevende vakbeurzen in Nederland en België op het gebied van bouw en infrastructuur.

Gregory Olszewski, Managing Director The Fair Experts: “Uit een rondvraag bij een groot deel van de exposanten bleek dat men bereid is om dit uitstel te aanvaarden en mee te verhuizen naar de nieuwe data. Het getuigt van realiteitszin dat een organisator zo’n beslissing neemt, hoe moeilijk deze ook is”, was een unanieme reactie van exposanten.