Duurzame dieselbrandstof uit herwinbare grondstoffen

Artikel delen

Diesel wordt gemaakt van aardolie; een fossiele grondstof. In het kader van het Klimaatakkoord moet mobiliteit in 2050 emissieloos zijn en van hoge kwaliteit. Voor 2030 moeten er echter al structurele veranderingen in gang zijn gezet. Diesel leek lange tijd geen toekomst meer te hebben, maar met de ontwikkeling van de duurzame ‘Blauwe Diesel EN590’ en zelfs een volledig fossielvrije Renewable Diesel ontstaan er onverwachte kansen. Vooral ook door de extra voordelen die deze duurzame brandstoffen bieden.

Germ Wiersma, directeur Future Fuels: “De Neste My Renewable Diesel is de nieuwe naam voor Blauwe Diesel 100. Dit betekent dat deze diesel volledig uit HVO is vervaardigd. Het is daarmee een 100 procent fossielvrije brandstof.”

“Lange tijd was het enige alternatief voor diesel, de biodiesel. Bij de verbranding van biodiesel komen er echter meer stikstofoxiden vrij dan bij reguliere brandstof. Het grootste nadeel van de toenemende vraag naar biodiesel is dat er veel extra vraag naar gewassen is waar olie uit kan worden gewonnen. Dit leidt tot een prijsstijging van voedselproducten en kan in ontwikkelingslanden tot een voedselcrisis leiden. Dit noemen we ook wel de ‘food for fuel’ problematiek”, zegt Germ Wiersma, directeur van het familiebedrijf Future Fuels.

Biodiesel

Vanwege de bijmengverplichting wordt biodiesel (Fatty Acid Methyl Esters, FAME) vaak toegevoegd aan de gewone diesel. In de Nederlandse wetgeving is vastgelegd dat sinds 2007 een deel van het totale verbruik aan benzine en diesel voor vervoer uit hernieuwbare energie moet bestaan, de zogenaamde bijmengverplichting. In 2007 was de bijmengverplichting 2,5 procent. Dit is opgelopen tot 16,4 procent in 2020, om zo te voldoen aan de richtlijn Hernieuwbare Energie van de Europese Unie.
“Biodiesel heeft echter een vocht-aantrekkende werking. Dit veroorzaakt bacteriegroei met dichtgeslagen brandstoffilters tot gevolg. Biodiesel kan daarnaast, door de vetzuren en zuurstof in combinatie met water, putcorrosie veroorzaken in stalen tanks. Daarbij kunnen er door het vetzuurgehalte van de biodiesel rubbers en verlijmingen in het brandstoffilter en enkelvoudige lakken oplossen. Ook kan biodiesel tijdens koude periodes problemen geven door stolling van de brandstof, waardoor brandstoffilters verstoppen”, zegt Wiersma.

Blauwe Diesel

Blauwe Diesel kent niet de genoemde nadelen van biodiesel. Het getal achter de naam ‘Blauwe Diesel EN590’ staat voor het percentage HVO dat in deze brandstof zit. HVO is de afkorting van ‘Hydrotreated Vegetable Oil’. Dat is olie van plantaardige afvalolieproducten die eerst een voedseldoel gediend hebben en dus geen conflict geven met verbouw van voedsel. HVO wordt geproduceerd door Neste uit Finland. Eén van de drie fabrieken bevindt zich in Rotterdam.
“Blauwe Diesel 50 bestaat bijvoorbeeld voor 50% uit HVO en 50% uit een hoogwaardige minerale dieselbrandstof. Het is daarmee een 50% circulaire brandstof. We leveren ook een Blauwe Diesel 20, 30 en 40. Hoe hoger het aandeel HVO, hoe duurder de diesel. Voor veel bedrijven is het aantrekkelijk om jaarlijks te stijgen op de CO2-prestatieladder en dus jaarlijks een stap hoger te maken. Blauwe Diesel EN590 is verder een drop-in fuel. Dat betekent dat je zonder aanpassingen aan de motor kunt overstappen op Blauwe Diesel EN590. Anderzijds kun je op ieder willekeurig moment wisselen van Blauwe Diesel naar fossiele diesel én andersom.”
Blauwe Diesel 20 – 50 is een EN590 genormeerde brandstof. Dit betekent dat dit met behoud van garantie in alle typen dieselmotoren gebruikt mag worden. “Blauwe Diesel EN590 is het hele jaar door winterbestendig. Dit is een zorg minder voor de dieselmotoren van bijvoorbeeld sprinklerinstallaties, noodstroomvoorzieningen of voertuigen. Vaak bevatten deze namelijk brandstof voor langere tijd. De Future Fuels-producten zijn altijd beveiligd op -20⁰C of lager”, legt Wiersma uit.
Blauwe Diesel 50 reduceert de CO2-uitstoot met 44,5% ten opzichte van gewone biodieselvrije diesel. Bij elke levering ontvangt de gebruiker een document, waarop de CO2-reductie in kilogrammen is verantwoord. Deze kan men vervolgens gebruiken voor het verlagen van de CO2-footprint van het bedrijf of de organisatie. “Nog meer goed nieuws. Blauwe Diesel EN590 heeft een emissiereductie tot wel 30%. Onze brandstoffen hebben een hoog cetaangetal. Het cetaangetal zorgt ervoor dat de brandstof sneller en dus efficiënter verbrandt dan fossiele diesel. Het gevolg hiervan is dat Blauwe Diesel EN590 brandstoffen na verbranding veel minder uitlaatgassen produceren dan fossiele diesel.”

Neste My Renewable Diesel

De Neste My Renewable Diesel is het neusje van de zalm uit de brandstoffenrange van Future Fuels. “Feitelijk is dit de oude Blauwe Diesel 100. Dit betekent dat deze diesel volledig uit HVO is vervaardigd. Het is daarmee een 100 procent fossielvrije brandstof. Het heeft een iets lagere dichtheid (soortelijk gewicht) dan conventionele diesel. Hierdoor voldoet HVO niet aan de EN590 norm voor reguliere diesel, maar wel aan de nieuwe EN15940 specificatie voor paraffinische dieselbrandstof”, legt Wiersma uit.
De Neste My is emissiearm. De CO2-uitstoot is bijna 90 procent lager dan een gewone diesel. “Omdat Neste My een volledig duurzame diesel is, gaan we die apart positioneren. Vanaf 29 mei is er een nieuwe website voor Blauwe Diesel EN590: www.futurefuels.nl. We hebben nu ook een landelijke dekking en rijden met dertig tankwagens. Iedereen kan dus vandaag nog nagenoeg CO2-neutraal rijden!”

Geschiedenis

De geschiedenis van het bedrijf gaat terug naar 1871. Over- overgrootvader Haitze Wiersma begon met het afgraven en verhandelen van vruchtbare terpengrond. Voor het vervoer liet pake (grootvader) Haitze Wiersma in 1871 een prachtig skûtsje (zeilschip) bouwen. Hiermee werd de vruchtbare terpengrond door Noord-Nederland vervoerd en verhandeld. In de winterperiode kwam de grondhandel stil te liggen en werd het vervoer en handel in turf opgepakt. Later kwam de transitie van turf, naar kolen en petroleum. Met de komst van aardgas verlegde de aandacht zich naar de brandstof voor landbouwmachines, zoals tractoren. Dat was de start van het brandstoffenbedrijf. Sinds 1992 is Germ Wiersma werkzaam in dit familiebedrijf, de vijfde generatie Wiersma. Sinds 2006 is hij DGA van de, drie werkmaatschappijen, Wiersma Olie & Techniek BV, Wiersma Trading BV en Future Fuels Wholesale BV. Met deze drie bedrijven wordt een keur aan (duurzame) producten verhandeld in diverse Europese en niet Europese landen.