Vormvaste geogrids voor flexibiliteit in oplossingen

Artikel delen

Er is veel te doen om geokunststoffen wat betreft ontwerpen, gelijkwaardigheid, milieu en prestaties. Met dit in gedachten adviseert, produceert, levert en ontwerpt Tensar als betrouwbare en innovatieve partner, al meer dan 35 jaar geokunststoffen. We ontwikkelen geokunststoffen die een steeds grotere bijdrage leveren aan het succes van geogrid-constructies in de GWW-sector. Daarbij gaat het onder andere om funderingsstabilisatie met TriAx® , waarmee de belastbaarheid en levensduur van funderingsconstructies in verharde en onverharde wegen of opstelplaatsen wordt verbeterd. Maar denk ook aan het ontwerp en aanleg van kraanopstelplaatsen, keermuren of steile taluds met verschillende hellingshoeken en asfaltlagen, die scheurremmend moeten worden gewapend en/of voorzien van spanningspreiding, voor een langere gebruiksduur.

Auteur: Paul ter Horst, BBA-BEng Area Manager Benelux, Tensar International

Ontwerpen

Tensar voorziet met haar ervaren design engineers in ontwerpen conform vigerende richtlijnen en methoden. Daarvan zijn de CROW-publicaties 1001 (Geokunststoffen als funderingswapening in ongebonden funderingslagen ), CROW 198 (Ontwerprichtlijn; Kerende constructies van gewapende grond) en STOWA-handreiking “Kraanopstelplaasten bij de bouw van windturbines” een paar voorbeelden.

Door deze richtlijnen is het mogelijk betrouwbare constructies te berekenen en de verwachtingen van de opdrachtgevers te waarborgen.
Voor bijna alle geotechnische ontwerpen heeft Tensar een zogeheten Professional Indemnity, ofwel een ontwerpverzekering die overduidelijk de gebruikelijke DNR overstijgt. Normaliter maken wij eerst een kosteloos advies/toepassingsvoorstel op basis van de vigerende richtlijnen, om te checken hoe een uiteindelijke constructie eruit zou komen te zien. Daarmee ontzorgen wij, mede ook door onze praktische kennis en ervaring, als partner binnen het ontwerpen onze klanten en tenderteams.

Gelijkwaardigheid

Alleen voor de toepassingen waarbij een richtlijn voor ontwerp voor handen is, is een gelijkwaardigheidsvergelijking te maken. Voor bijvoorbeeld asfaltwapening is dat niet het geval. Conform CROW ‘Asfaltwapening’, zijn voor asfaltwapening vooral de oorzaak van de scheurvorming en de functies van een asfaltwapeningproduct van belang, en niet producteigenschappen zoals “hoge treksterkten”. Er wordt in deze publicatie duidelijk gesteld dat er geen algemeen acceptabele rekenmethode is voor asfaltwapening. Het blijkt dat praktische zaken en vooral geocomposieten (versterkende geogrid met spanningspreidend vlies) de beste scheurremmende werking hebben.

Bij testen van geogrids moet men realiseren dat laboratoriumtesten alleen echter geen uitsluitsel geven over het goed functioneren van een geogrid. Niet voor niets verklaren richtlijnen dat de combinatie van geokunststof, granulair materiaal, invloeden/belastingen en ondergrond onmisbaar zijn voor een betrouwbaar ontwerp. Daarbij komt ook dat herhaaldelijk getest moet worden onder verschillende omstandigheden en per geogrid.Vanwege het continue testen van onze producten en uitgebreide full scale testen is Tensar instaat de betrouwbare prestaties op basis van gedegen onderzoek te waarborgen en te bewijzen, als ook de gelijkwaardigheid op basis van prestaties. Het gaat namelijk om de levensduur van een constructie, en daarmee de LCA, en niet om een producteigenschap die daar niet of nauwelijks aan bijdraagt.

Milieu

In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn geogrids wel van ‘plastic’ maar niet te vergelijken met niet CE-gecertificeerde bouwproducten van kunststof. Als marktpartij zijn we dan ook druk bezig te voorzien in de vraagstukken rond CO2, milieu-belastingen en -scores .
Alle TriAx-typen hebben reeds een EPD (Environmental Product Declaration) en wordt er hard gewerkt om dit ook voor andere Tensar geogrids te krijgen om uiteindelijk een onderbouwde LCA en MKI te kunnen opstellen.

Projecten

Samen met haar distributeur en andere partijen, is Tensar ook op de markt met Joosten Concepts. Met de betrokken bedrijven worden projecten integraal aangepakt. Door ontzorgen met Ontwerp, Levering en Aanbrengen (OLA) als doel te stellen, is dit een succesvol “tenderteam”. Joosten Concepts is onder andere. actief met windmolenparken, kerende constructies, beton facings, EPS-constructies en asfaltwapening.

Zo is ‘ons’ project WP Wieringermeer, het grootste windpark onshore in Nederland, in bedrijf genomen. Met TriAx werd de fundering van werkwegen, tijdelijke opslagterreinen ontworpen en met veelal TensarTech® StratumTM kwamen er definitieve kraanopstelplaatsen. Net als lopende windparken in onder andere Zeewolde, Amsterdam en Almere.
Joosten Concepts was en is betrokken bij projecten zoals: A9 Gaasperdammerweg, verlenging A4 Schiedam-Delft, Uitbreiding HTM tramopstelterrein, High Tech Campus Eindhoven, Knooppunt Joure en Heerenpoort Groningen. Als goed samenwerkende partner en de prestaties van de constructies is het niet verwonderlijk dat wij van ontwerp tot realisatie van projecten bewezen succesvol betrokken zijn.

Paul ter Horst, BBA-BEng Area Manager Benelux, Tensar International | Commisie CROW Asfaltwapening

Projecten maak je samen, dus Tensar is met haar partners nauw betrokken om reeds in het voortraject het gesprek aan te gaan en mee te werken aan innovatieve, kosten-efficiënte en praktisch ontwerpen van oplossingen voor een project.