Veiligheid in aanbestedingen verplicht vanaf 2022

Artikel delen

Vanaf 1 januari 2022 nemen ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) veiligheidsbewustzijn op als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Dit gebeurt onder de noemer Veiligheid in Aanbestedingen, kortweg ViA. De verplichting raakt veel bedrijven, aannemers, onderaannemers en ook architecten- en ingenieursbureaus. Wat houdt de verplichting in?

Vanaf 2022 hanteren opdrachtgevers de zogenoemde NEN Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren! Zo ontstaat er een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector. Een audit voor veiligheidsgedrag gebeurt op bedrijfsniveau, maar mag ook op projectniveau. In onderstaande film wordt ViA toegelicht.

Nieuwsbrief

De ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben een nieuwsbrief in het leven geroepen om bedrijven periodiek te informeren over de ViA. Naast nieuwsfeiten en tips komt in elke nieuwsbrief een bedrijf aan het woord dat inmiddels is gecertificeerd op de Veiligheidsladder. Zij vertellen wat dit voor het bedrijf heeft betekend en opgeleverd. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via het aanmeldformulier op de website van Governance Code Veiligheid in de Bouw.

Bron: Bouwend Nederland