Rockflow infiltreert -steeds meer- regenwater

Artikel delen

Buurtbewoners staan nog vaak raar te kijken bij de installatie van Rockflow voor de infiltratie van regenwater. De steenwol elementen zien er misschien uit als een massief blok maar kunnen razendsnel ruim 90% van het volume in water opnemen. Het natuurlijke en bodemeigen materiaal, namelijk steen, geeft het de voorkeur in steeds meer Nederlandse gemeenten. Aannemers zijn vooral positief over de flexibiliteit. Buizen en leidingen kunnen moeiteloos en zonder veel vertraging worden verwerkt in de buffer zonder aan capaciteit in te leveren. Dit zorgt voor minimaal tijdsverlies bij de aanleg van een infiltratiebuffer.

Werk in uitvoering

Door de toenemende effecten van het veranderende klimaat versnelt het tempo waarin bestaande rioleringen worden aangepast. Bij de aanleg en vervanging van een gescheiden riool komt steenwol steeds vaker naar voren als logische en vertrouwde oplossing voor het opvangen en infiltreren van het regenwater dat op verhard oppervlak valt. Ook bij een hoge grondwaterstand kan het water met behulp van Rockflow toch worden geïnfiltreerd.

Inmiddels liggen er meer dan 150 Rockflowbuffers in Nederlandse gemeenten die het regenwaterriool duurzaam afkoppelen. Een van deze gemeenten is het Limburgse Maasgouw. Al sinds enkele jaren wordt in deze gemeente afgekoppeld met behulp van steenwol. De zandgrond en relatief lage grondwaterstand maakt het bij uitstek geschikt om te infiltreren. Door de goede werking van het systeem en de mogelijkheid tot inspectie en reiniging neem het aantal projecten binnen en buiten de gemeente toe.
Water erin, water eruit. Elke keer weer.
Rockflow wordt continue getoetst op de feilloze werking. Dit gebeurt met camera’s om kanalen te inspecteren en zo nodig te reinigen maar ook met slimme sensoren. Rondom een Rockflow buffer in Duiven (Gelderland) werd in een periode van een half jaar data verzameld over het grondwater, in combinatie met de neerslag. De infiltratiebuffer onder een parkeerterrein van een supermarkt voorkomt boven de grond wateroverlast bij piekbuien. De buffer infiltreert daarna geleidelijk het regenwater op de plek waar het valt. Hierdoor draagt het bij aan het op peil houden van de grondwaterstand en het herstel van de natuurlijke waterbalans. Enkele uren na een bui is de volledige buffer weer volledig beschikbaar voor het opvangen van regenwater.