Hilde Niezen nieuwe directeur Stichting RIONED

Artikel delen

Op 1 januari 2022 begint Hilde Niezen als nieuwe directeur van Stichting RIONED. Zij is nu nog wethouder in Gouda en landelijk actief op het gebied van water, klimaatadaptatie en bodemdaling. Zij volgt Hugo Gastkemper op die na 22 jaar terugtreedt tijdens de RIONEDdag op 27 januari 2022.

Hilde Niezen, nieuwe directeur Stichting RIONED. Foto: Pim Mul.

Hilde Niezen heeft de problematiek bodemdaling, verzakking van infrastructuur en aantasting van funderingen landelijk weten te agenderen. Ze heeft daarmee ruime ervaring met de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en belangenbehartiging. Als één van de waterwoordvoerders van de VNG heeft ze een stevig netwerk opgebouwd binnen de wereld van water en klimaatadaptatie. Onderwerpen waarop Stichting RIONED, de landelijke koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer, veel te brengen heeft.

Hilde is blij met haar toekomstige functie: “Stedelijk waterbeheer is een onderwerp dat zeer in ontwikkeling is. Dat kan ook niet anders, het veranderende klimaat stelt ons steeds weer op de proef. Droge zomers, overstromingen, we moeten op alles voorbereid zijn. Vanuit mijn huidige werk weet ik dat er in Nederland intensief wordt samengewerkt om deze opgaven aan te pakken. Ik kijk er naar uit dat ik daar samen met de bevlogen professionals van Stichting RIONED aan kan gaan bijdragen, zodat we onze steden en dorpen ook in de toekomst veilig en gezond kunnen houden.”

Werk aan de winkel

Joost van Oostrum, voorzitter van het bestuur van Stichting RIONED, is blij een goede opvolger te hebben gevonden voor scheidend directeur Hugo Gastkemper, die Stichting RIONED heeft uitgebouwd tot een vaste waarde in het Nederlandse kennisnetwerk en een steunpilaar voor de aangesloten gemeenten en andere overheden en bedrijven. “Toen Hugo dit jaar zijn vertrek aankondigde realiseerden we ons dat het voor een nieuwe directeur een hele uitdaging zou zijn om hem op te volgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Hilde Niezen dat vanuit haar kennis en netwerk goed gaat invullen.”

Hilde Niezen: “Hugo Gastkemper is al vele jaren het gezicht van Stichting RIONED, en heeft een organisatie neergezet die staat als een huis. De komende tijd staat in het teken van grote veranderingen: klimaatverandering, energietransitie, drukte in de ondergrond. Daarbij hebben we in het hele land mensen nodig die ons stedelijk watersysteem verder kunnen bouwen en ontwikkelen. Ook voor mij is er dus veel inspirerend werk aan de winkel.”