Vergroenen: welke uitdagingen komen op u af?

Artikel delen

Circulariteit, emissieloos, duurzaamheid, veiligheid en mvo: er komt heel wat af op infrabedrijven. Wegenbouw- en verkeerstechniekbedrijf Versluys Groep ontwikkelt oplossingen voor al deze uitdagingen. GWW Totaal schoof nieuwsgierig aan tafel: welke oplossingen zijn bedacht en hoe ga je al die uitdagingen aan?

Tekst: ing. Frank de Groot

Twee ‘stroomwalsen’ van Aannemers- en Wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon BV. Let op de stoomwals (zonder ‘r’) in het logo.

‘Stroomwals’, staat er op twee elektrische walsen van Aannemers- en Wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon BV, onderdeel van de Versluys Groep. Wie goed kijkt ziet op de walsen ook het bedrijfslogo met een stoomwals. Het tekent de vooruitgang die het familiebedrijf sinds 1898 boekt op het gebied van duurzaam ondernemen. “Inmiddels hebben we ook een elektrische schaftwagen en elektrische shovels. Maar onze verduurzaming gaat veel verder”, zegt Patrick van Wijngaarden, directeur Versluys & Zoon BV. “Denk aan hergebruik van asfalt, een gestabiliseerde halfverharding van uitsluitend natuurlijke materialen, gebruik van biologische diesel, toepassing van ‘Lage Temperatuur Asfalt’ en aandacht voor ‘de mens binnen de organisatie’. We staan dus voor een brede uitdaging.”

Stroomwalsen en shovels

Een belangrijke stap naar emissieloos is door het bedrijf gezet door de inzet van elektrische walsen en shovels. “We zijn begonnen met de inzet van elektrische Giant shovels voor het verwerken van eindhopen. Dat is asfalt dat resteert na het asfalteren van een baanvak. In het verleden werden die eindhopen afgevoerd naar de asfaltcentrale voor hergebruik. Maar wij zetten het nog warme restasfalt op hetzelfde project weer in door deze met de elektrische shovels in een truck te storten, die weer naar de asfaltspreidmachine rijdt. Dat levert ons geen besparing op, maar het is wel veel schoner”, zegt Patrick.

Vorig jaar kwam daar een elektrische wals bij en in dit voorjaar een tweede. Beide keren betrof het een oudere Hamm wals die in samenwerking met Wierda Hybrid Technologies (WHT) is geëlektrificeerd. Patrick vertelt: “De machines zijn compleet gereviseerd en voorzien van een nieuwe conservering. Het interieur is ook compleet vernieuwd met joysticks en een dashboard dat uit één grote digitale display bestaat.”

De capaciteit van de accu’s is voldoende voor een onafgebroken werkdag tot 10 uur, net als voorheen de inhoud van een tank diesel. De machine gaat na iedere klus weer mee naar de vestiging waar hij wordt opgeladen. “Bij onze vestiging in Bodegraven hebben we op daken 4.000 PV-panelen liggen. Deels gebruiken we de opgewekte stroom voor de vestiging zelf. Met de resterende stroom laden we de elektrische walsen en shovels op. Overigens kan de stroomwals op het werk ook fungeren als rijdende powerpack waarmee andere apparaten zijn op te laden. Tevens is deze uitgerust met een defibrillator.”

Elektrische schaftwagen

Een andere noviteit is de elektrische schaftwagen die begin juni 2021 in gebruik is genomen. Patrick: “We hebben een kleine schaftwagen van 4,10 x 2,76 meter aangeschaft. Vervolgens heeft Top Systems een energiesysteem op maat ontworpen, dat wij in eigen beheer en met behulp van duidelijke installatieschema’s in onze schaftwagen hebben ingebouwd. Bovenop de schaftwagen zijn vier zonnepanelen van 330 Wp aangebracht, die overdag de lithium-ion-accu opladen. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld het koffiezetapparaat, verlichting, laptops en accu’s van de elektrische handgereedschappen van voldoende stroom voorzien.”

Volgens Patrick is als back-up tevens een generator op de 230 Volt ingang aangesloten. “Maar tijdens ons eerste project hebben we deze back-upvoorziening echter niet nodig gehad, terwijl de schaftwagen dag en nacht is gebruikt! In de toekomst, wanneer de bestaande schaftwagens aan vervanging toe zijn, zullen we ook hiermee overstappen op 100% elektrisch. We starten met onze directie-unit.”

Elektrische schaftwagen waarop vier zonnepanelen van 330 Wp zijn aangebracht, die overdag de lithium-ion-accu opladen.”

Asfaltinnovaties

Als lid van het Asfalt Kennis Centrum werkt Versluys, samen met tien andere MKB infrabedrijven met eigen asfaltcentrales, aan asfaltinnovatie en kennisuitwisseling. “Hergebruik van oud asfalt is voor ons niets nieuws. We gebruiken al langere tijd 10 tot 80 procent oud asfalt in onze asfaltcentrales. We komen nu voor onderlagen al op 80% hergebruik en voor deklagen op 75%. Daarnaast produceren wij  momenteel slijtlagen met ECO-steen, dat vrijkomt uit het verbrandingsproces van teerhoudend asfaltgranulaat. ”

Een andere innovatie vanuit AKC is lage temperatuur asfalt. Patrick: “Traditioneel wordt asfalt verwerkt bij temperaturen van 150 tot 160°C, maar door de toevoeging van lijnolie kunnen we de temperatuur verlagen tot 110°C. Dat vermindert de CO2-uitstoot aanzienlijk. We werken ook aan vermindering van de laagdikte, waardoor minder grondstoffen nodig zijn.”

Dan is er nog GraviLyn®. “Speciaal voor wandel- en fietspaden heeft het Asfalt Kennis Centrum in onze opdracht een gestabiliseerde halfverharding van uitsluitend natuurlijke materialen ontwikkeld. Doordat we GraviLyn® koud produceren, kent het bovendien een laag CO2-profiel. Ter vergelijking: de CO2-uitstoot per m2 van warmasfalt ligt op 73%, en van cementbeton maar liefst 90% hoger. Tenslotte kunnen we bij hergebruik van GraviLyn® het oude bindmiddel reactiveren. Dit efficiënte grondstofverbruik is niet alleen goed voor ons milieu, maar ook voor de portemonnee van de klant.”

Speciaal voor wandel- en fietspaden heeft het Asfalt Kennis Centrum in opdracht van Versluys een gestabiliseerde halfverharding van uitsluitend natuurlijke materialen ontwikkeld: GraviLyn®.

Vervoer

Tot slot is zelfs het vervoer van het personeel onderdeel van de verduurzaming. “Meerdere medewerkers hebben inmiddels een elektrische auto en we zijn in gesprek over vrachtauto’s op waterstof. Daarnaast gebruik we HVO diesel voor de vrachtwagens en bussen. HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil en wordt ook wel blauwe diesel genoemd. Het wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten.”

Bij de vestiging in Bodegraven liggen op daken 4.000 PV-panelen. Deels wordt de opgewekte stroom gebruikt voor de vestiging zelf. Met de resterende stroom worden elektrische walsen en shovels opgeladen.

Uitdaging aangaan

“Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn voor ons een vanzelfsprekendheid”, zegt Jan de Boer, algemeen directeur van de Versluys Groep. “We hebben een overzichtelijk familiebedrijf en kijken kritisch waar we kunnen vergroenen. Wij willen daarin ook toonaangevend en innoverend zijn in de sector. We zijn ook voorstander van EMVI-aanbestedingen, waarin we ons kunnen onderscheiden. De Rijksoverheid en Provincies zijn daar vooruitstrevend in, maar veel gemeenten komen nog steeds met een RAW-bestek op de markt tegen de laagste prijs. Dan stimuleer je geen groene innovatie. Bedenk wel dat we veel moeten investeren in vergroening. Een vrachtwagen op waterstof is zes keer zo duur dan een vrachtwagen op fossiele brandstof.”

Jan besluit met de opmerking dat ook aandacht voor het welzijn van het personeel een belangrijke plek inneemt binnen het bedrijf: “Zonder goede mensen red je het niet. Wij letten op de gezondheid van onze werknemers. Als je door fysiek ongemak een bepaalde taak niet meer uit kan voeren, dan zoeken we binnen het bedrijf naar een alternatieve functie. Je kunt niet zeggen: ik werk milieuvriendelijk, maar ik heb geen aandacht voor mijn personeel.”

Versluys Groep
www.versluysgroep.nl