Project in Beeld

Artikel delen

Duurzaamheid en circulariteit als rode draad

De doelstelling van het kabinet om in uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen vragen om de nodige aanpassingen in onder andere de infrasector. De ambitie van het kabinet is om in 2030 een (tussen)doel te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen zoals mineraal, fossiel en metalen. “Het werken met herbruikbare materialen is dan ook van groot belang om te voorkomen dat er afvalstromen zullen zijn”, zegt Anton Bunt, directeur TerraStab, gespecialiseerd in grondverbetering en grondstabilisatie.

Bouwmaterieel aanleg spoor

Tijdens de InfraTech beurs 17 tot 20 januari in de Ahoy in Rotterdam laat Terrastab zien dat er al diverse stappen gezet zijn op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Voorbeelden hiervan zijn de werkwijze en materiaalkeuze bij wegrenovaties en bermstabilisaties. Twee disciplines waarmee het bedrijf laat zien dat ze al vooruitlopen op de voor 2030 gestelde doelen.

Bewezen innovatief

Met ruim 20 jaar ervaring, zelf ontwikkelde machines en een eigen laboratorium werkt Terrastab Nederland bv dagelijks aan innovaties op het gebied van grondstabilisaties en grondverbetering. Alles is aanwezig om opdrachtgevers een projectoplossing op maat te bieden. Voor onder meer bermen, wegen, dijken, gebouwen, haven-containerterminals, spoorlijnen en vliegvelden heeft het bedrijf oplossingen die duurzaam en circulair zijn. “De kennis en kunde die we door de jaren heen hebben vergaard, vormen letterlijk het fundament van onze activiteiten”, aldus directeur Anton Bunt. “De door de opdrachtgever gewenste constructieve eigenschappen zijn het uitgangspunt van onze werkzaamheden. Die beginnen steevast met een grondige geotechnische voorverkenning en monden uit in de meest optimale bodemoplossing. In elke situatie.”

Wegrenovatie

CO2-reductie

Om ook de toekomstige generaties te kunnen geven wat de aarde ons te bieden heeft, is het van belang hier verantwoordelijk mee om te gaan. Bij de werkzaamheden wordt dan ook gebruik gemaakt van natuurlijke bindmiddelen die geen schade aanbrengen aan het milieu. Om deze bindmiddelen te kunnen verwerken wordt er gebruik gemaakt van een modern machinepark wat rijdt op renewable energy. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot tijdens de werkzaamheden voor tenminste 90% verminderd.

Verlaagde MKI-waarde

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie en een verlaging van de MKI-waarden. Doordat bestaande primaire grondstoffen en fundatiematerialen zo goed mogelijk worden hergebruikt en omgebouwd tot grondstof is dit een circulair proces. Aan- en afvoerkosten worden hierdoor verminderd. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kan er een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot bespaard worden.

Bermstabilisatie

Bindmiddelen met een unieke samenstelling

Terrastab ontwikkelde Ecostab, een Co2-arm en volledig cementarm bindmiddel dat voor 100% is samengesteld uit natuurlijke reststoffen. Ecostab is zeer sterk en kan op dezelfde manier verwerkt worden als de traditionele bindmiddelen. Doordat Ecostab krimparm is kunnen er perfect gebonden funderingen mee gerealiseerd worden.

Dit brengt een aantal voordelen met zich mee:

  • minder lagen asfalt, soms tot wel 40%;
  • ook wordt de levensduur van het asfalt dek verlengt;
  • beter bestand tegen wortelgroei.

Voordelen die uitstekend aansluiten bij het streven om zuinig te zijn op wat we hebben.

Wegrenovatie

InfraTech 2023

Tijdens de InfraTech beurs 17 tot 20 januari in de Ahoy verwelkomen TerraStab u graag op hun stand 1.100 om circulaire en duurzame oplossingen en werkwijze toe te lichten. Het bedrijf kan u verschillende projecten laten zien die ze de afgelopen maanden gerealiseerd hebben, door heel Nederland.

Over TerraStab Nederland BV

TerraStab Nederland B.V. wordt gevormd door een enthousiast team van circa 10 personen die zich dagelijks bezighouden met o.a. het verbeteren van de Nederlandse ondergrond. Naast hun opdrachtgevers in Nederland hebben ze ook grondverbetering- en/of grondstabilisatiewerkzaamheden mogen uitvoeren in Griekenland, Engeland, België, Duitsland en India. In het eigen laboratorium zijn ze continue op zoek naar nieuwe bindmiddelen en samenstellingen die de aarde ten goede komen. TerraStab is ervan bewust dat ze een leefbare aarde achter moeten laten voor de volgende generaties. Verdere vervuiling willen ze dan ook tegengaan.

TerraStab B.V.
www.terrastab.nl