Droge en veilige werkplekken voor opdrachtgevers: 24/7 monitoring

Artikel delen

Van Kessel Bronbemaling is specialist in bemalingswerkzaamheden en het oplossen van grondwaterproblematiek. Met eigen materieel zorgt het bedrijf dagelijks voor een droge en veilige werkplek voor de opdrachtgever. De bemaling heeft als doel de heersende grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Met behulp van verticale filters, horizontale drains, open bronnen of deepwell-bronnen kunnen de watervoerende lagen worden bereikt. Afhankelijk van de diepte, de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van waterspanning worden dergelijke lagen bemalen met bovengrondse pompen of onderwaterpompen. Van Kessel Bronbemaling kan voorzien in systemen welke reiken tot elke gewenste diepte.

pomp

Naast dat het bedrijf verschillende soorten bemaling uitvoeren monitoren ze, indien gewenst, de grondwaterstanden 24/7. Dit doen ze middels sensoren welke gemonitord worden vanuit een peilbuis. Voor het verwerken van handmatig gemeten debiet- en grondwaterstanden heeft Van Kessel Bronbemaling een speciale grondwater-app ontwikkeld.

Voor de aansturing van de bemaling maakt het bedrijf gebruik van een telemetrische oplossing, namelijk hun BMU-systeem.

Op het gebied van grondwaterbeheersing en grondwaterproblematiek ontzorgt het bedrijf hun opdrachtgevers met betrekking tot:

  • Grondwatermodellering
  • Pompproeven
  • Capaciteitsberekeningen
  • Grondwatermonitoring
  • Bouwputadviezen
  • Bemalingsplannen
  • Vergunning onderbouwende rapportages
  • Effectenrapportages

De indrukwekkende pompenvloot van ruim 500 pompen maakt het bedrijf flexibel en stelt hen in staat opdrachtgevers te ontzorgen bij projecten. De pompen zijn 24/7 inzetbaar bij calamiteiten, tekort aan capaciteit of bij uitval van een pompinstallatie.

Van Kessel Bronbemaling
Standnr. 149
www.kessel.nl