Alomvattend duurzaamheidsbeleid maakt bestratingswereld beter en mooier

Artikel delen

‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf”, de slogan is alom bekend. Het is precies wat MBI De Steenmeesters doet. “Op het moment dat je als producent van bestratingsmaterialen al het mogelijke doet om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, kun je serieus stellen dat je de markt duurzaamheid biedt,” aldus algemeen directeur Marcel Bettonvil. “Ons duurzaamheidsbeleid is gestoeld op de 17 Sustainable Development Goals, afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. Het zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ja, uiteindelijk mondt dat uit in een commerciële boodschap richting markt, omdat opdrachtgevers, architecten en verwerkers  ook geïnformeerd moeten worden. Ze kunnen kiezen voor maximaal duurzame betonnen bestratingsproducten.”

grasklinkers

Kwaliteit in de openbare ruimte met dank aan een variëteit aan bestratingsmaterialen.

windmolenVanzelfsprekend omarmt MBI De Steenmeesters reken- en vergelijkingsmethoden zoals de milieukostenindicator (MKI) en de CO2-prestatieladder. “Wij zien de waarde van dergelijke methoden om keuzes te vergemakkelijken. Daarom hebben wij ons de afgelopen jaren ingezet voor een prima score/positie qua MKI en CO2-prestatieladder. Maar je moet duurzaamheid niet vernauwen tot alleen dit soort rekenmethodes, want duurzaamheid gaat veel dieper en breder. Daarom hebben wij ons beleid gestoeld op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het gaat om een breed scala aan uitdagingen, van het bestrijden van armoede, honger en ongelijkheid tot betere gezondheidszorg, van inclusiviteit tot het beschermen van ecosystemen, van duurzame productie en consumptie tot veilige en duurzame steden.”

zonnepanelen

Windmolens en zonnepanelen voor groene stroom.

Bettonvil vervolgt:  “Duurzaamheid is veelomvattend. Dat geeft fabrikanten van bestratingsmaterialen kansen om op uiteenlopende terreinen stappen te zetten. Wij hebben die 17 doelen van de VN gebundeld in 5 pijlers, waarbinnen we via onderzoek, innovatie en procesverbetering tot vruchtbare resultaten komen. De vijf pijlers zijn: Duurzaam beton, Levensduur, Leefomgeving, Procesoptimalisatie en Werkgeverschap. Dat zijn onze kapstokken voor duurzaamheid. De eerste positieve ontwikkelingen van dit beleid zijn zichtbaar, hoewel het echt wel een proces van meerdere jaren is. Zo worden we in juli weer geaudit voor onze MVO-prestatieladder, waarin alles samenkomt. We zitten niet stil en maken de wereld elke dag een stukje beter en mooier.”

Duurzaam beton

De algemeen directeur somt een aantal concrete resultaten binnen de vijf pijlers op:

mbi beton

Grondstoffen voor Duraton, de MBI-steen met de laagste MKI-waarde.

“Ten eerste duurzaam beton. We bieden de markt Duraton, wat staat voor de MBI-steen met de laagste MKI-waarde, met focus op de totale milieukosten, CO2-efficiency van bindmiddelen en optimale prestatie en levensduur. Je wilt het gebruik van Portland-cement vanwege de impact op de CO2-uitstoot en schaarse grondstoffen als hoogovenlakken en vliegas beperken. Je hebt ze als bindmiddel nodig in beton, echter, alleen voor de effectieve binding en niet als overbodig vulmiddel. Het is met CemSaver gelukt om cement en hoogovenslakken bijna uitsluitend voor de binding in te zetten. Tegelijk worden alternatieve bindmiddelen ontwikkeld. We pleiten als MBI voor vergaande samenwerking in de markt om ontwikkelingen verder te brengen. Alleen kom je er niet, je moet de krachten bundelen en dat is precies wat we doen binnen de initiatieven rond het Betonakkoord.”

Levensduur

mbi betonBij de pijler Levensduur maakt Bettonvil het onderscheid tussen technische en esthetische  levensduur. “Betonnen bestratingsmaterialen gaan decennia mee. De producten moeten echter ook esthetisch jarenlang fraai blijven, zowel in de openbare ruimte als de tuinsector waarin MBI De Steenmeesters toonaangevend is. Met natuurlijke en kleurvaste materialen in de toplaag en combinatie van beton en keramiek investeren we al jaren in de esthetische kwaliteit voor openbare ruimte en tuinen. Soms is die grens daartussen overigens lastig te trekken. We zijn hofleverancier van de Floriade en is dat nu tuin of openbare ruimte…?”

Leefomgeving

Voor verduurzaming van de leefomgeving dicht MBI met name de opdrachtgevers een nadrukkelijke rol toe. “Gemeenten hebben grote invloed op de leefomgeving. Daar liggen de keuzes voor meer kwaliteit, meer variatie, meer groen, meer verkeersveiligheid, meer klimaatadaptatie. Wijs inwoners niet alleen op hun tuinen om daar te verduurzamen, maar ga ook zelf aan de slag met de openbare ruimte. Er zijn heel veel vierkante meters die (in)direct kunnen bijdragen aan de Duurzame Doelstellingen van de VN.”

mbi beton klimaatadaptatie

Een bijdrage aan klimaatadaptatie via groenverhardingen.

Procesoptimalisatie

elektrische heftrucks

Elektrische heftrucks.

Bij procesoptimalisatie gaat het om verantwoord inkopen, energiezuinig transport, elektrische heftrucks, windmolens en zonnepanelen bij de fabrieken, ISO 14001 certificatie etc. “We hebben inmiddels circa 13.000 zonnepanelen en 2 windmolens op de productielocaties in Veghel en Kampen. We gebruiken een deel van die groene energie zelf en leveren de rest aan het net terug. We zijn in wezen een groene elektriciteitscentrale. We hebben klimaatkamers voor het uitharden van de stenen. Die gebruiken energie, maar er komt warmte vrij bij het uitharden en er zijn concrete plannen om die warmte te gaan benutten, mits we niet worden ingehaald door de ontwikkeling van andere bindmiddelen waarbij geen warmte vrijkomt. Met alle maatregelen tot dusver hebben wij onze CO2-uitstoot al met 70% verminderd! We willen de duurzaamste bestratingsfabrikant van Nederland worden.”

Werkgeverschap

Daarbij past ook goed werkgeverschap. “Veiligheid, goede arbeidsomstandigheden, opleidingen, vaste contracten, winstdelingsregeling, het zijn zaken die hoog in het vaandel staan. We zijn een familiebedrijf waar mensen vaak jarenlang in dienst zijn. Teamwork is essentieel. Naar buiten toe ervaart de markt dat via planningen die worden nagekomen en prima service. Het lijkt misschien wat ver gezocht in een verhaal over duurzaamheid, maar al deze onderdelen bepalen hoe je opereert in de maatschappij. MBI De Steenmeesters geeft invulling aan duurzaamheid zoals dit brede begrip het verdient: alomvattend.”

MBI Beton
www.mbi.nl