Gecertificeerde duurzaamheid van straatbakstenen

Artikel delen

In het prestigieuze nieuwbouwproject Maanwijk in Leusden heeft ontwikkelaar Heijmans straatbakstenen toegepast met een duurzaamheidslabel. Deze straatbakstenen van baksteenfabrikant Vandersanden zijn door NL Greenlabel erkend met het NL Productlabel A. Dat is het hoogst haalbare duurzaamheidslabel op productniveau. “Wij zijn erg verheugd over dit duurzaamheidslabel. Een mooie bekroning van onze geleverde inspanningen en een drijfveer voor onze verdere duurzaamheidsinitiatieven”, zegt Wim Beeftink, branchespecialist bij Vandersanden.

Tekst: Ing. Frank de Groot en Vandersanden
Beeld: Vandersanden

vandersanden

De straatbakstenen van baksteenfabrikant Vandersanden zijn door NL Greenlabel erkend met het NL Productlabel A.

Maanwijk is meer dan stenen alleen. In plaats van een reguliere woningbouwontwikkeling heeft Heijmans in samenwerking met NL Greenlabel een zeer vooruitstrevende ontwikkeling in Leusden opgezet. Heijmans heeft aan de hand van het NL Gebiedslabel samen met de ontwerpers de handschoen opgepakt voor een aantoonbaar duurzaam ontwerp. Er is breder gekeken naar de opgave. En dat resulteert in een toekomstbestendige omgeving waarin gezondheid, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en eigenaarschap belangrijke onderwerpen zijn, maar ook het toepassen van aantoonbare duurzame materialen. Het toepassen van de gelabelde straatbakstenen van Vandersanden past binnen het concreet maken van de hoge duurzame ambitie.

Joost Ruiterkamp, projectontwikkelaar bij Heijmans: “In Maanwijk staan vier thema’s centraal: verbinding met elkaar, verbinding met technologie, verbinding met de natuur en nu en in de toekomst. Deze thema’s vertalen zich binnen de gebiedsontwikkeling van 120 woningen in een zo gezond mogelijke leefomgeving. Zo is er bijvoorbeeld extra veel aanleiding gecreëerd in het ontmoeten van elkaar in de kleinschalige hofjes, de open architectuur, de parkzone of de buurtschuur. Maar ook is er aan het leven van ecologie gedacht met het toepassen van gebiedseigen beplanting, vogel- en nestelgelegenheid en ecowalls. Dit alles is ondersteund door de nieuwste technieken voor energie (opwekking) en monitoring. Zowel binnen als buiten de woningen. Zo houdt Maanwijk rekening met actuele woonwensen en maatschappelijke uitdagingen.”

NL Productlabel A

De straatbakstenen van Vandersanden die in Maanwijk zijn gebruikt hebben dus NL Productlabel A gekregen van NL Greenlabel. Wat betekent dit? De onafhankelijke assessor van het NL Greenlabel beoordeelt onder andere de ecologische voetafdruk van producten. Bij de beoordeling van de duurzaamheid van producten evalueert de assessor alle relevante duurzaamheidselementen die aan bod komen tijdens de productiefase, de gebruiksfase en het circulaire leven. Bij het toekennen van het label wordt dus gekeken naar de volledige levenscyclus, wat de mate van duurzaamheid transparanter maakt.

wim beeftink

Wim Beeftink, branchespecialist bij Vandersanden: “Het is onze ambitie om de meest duurzame en innovatieve baksteenfabrikant te worden.”

Wim Beeftink, Branche specialist bij Vandersanden, reageert: “Het is onze ambitie om de meest duurzame en innovatieve baksteenfabrikant te worden. Dit door een duurzame impact te hebben op het milieu, de (bouw)sector, onze eigen medewerkers en de gemeenschap. Geen woorden, maar daden is hieromtrent een belangrijke filosofie voor ons. Wij zijn erg verheugd over dit duurzaamheidslabel, een mooie bekroning van onze geleverde inspanningen en een drijfveer voor onze verdere duurzaamheidsinitiatieven. Het bewijst maar weer dat onze straatbakstenen een lage milieu-impact hebben en een ongekende levensduur en mate van hergebruik hebben.”

Steven Kamerling (NL Green label, rechts) overhandigt het NL Productlabel A aan Wim Beeftink (Vandersanden, links).

Steven Kamerling (NL Green label, rechts) overhandigt het NL Productlabel A aan Wim Beeftink (Vandersanden, links).

“Deze uitkomst maakt duidelijk dat Vandersanden aandacht heeft voor zaken als circulariteit, biodiversiteit en duurzame energie”, vult Steven Kamerling aan, Procesmanager duurzame gebiedsontwikkeling bij NL Greenlabel. “Daarnaast helpen wij hen om hun ambitie om te zetten naar concreet meetbare doelstellingen. Net als dat wij doen met ons NL Gebiedslabel voor gebiedsontwikkelingen. Zo maken we integrale duurzaamheid in de leefomgeving meetbaar en brengen we de markt in beweging. Dat is nodig in de strijd tegen milieuvervuiling en klimaatverandering.”

Van links naar rechts; Steven Kamerling (NL Greenlabel), Joost Ruiterkamp (Heijmans) en Wim Beeftink (Vandersanden).

Van links naar rechts; Steven Kamerling (NL Greenlabel), Joost Ruiterkamp (Heijmans) en Wim Beeftink (Vandersanden).

Duurzame samenwerking

Als organisatie gelooft NL Greenlabel er sterk in dat samenwerking de sleutel is voor organisaties om hun ambities te realiseren en verder te bouwen aan een biodiverse, groene en klimaatadaptieve leefomgeving. NL Greenlabel heeft een breed partnernetwerk van organisaties die zich actief inzetten om onze leefomgeving groener, gezonder en klimaatadaptiever te maken.

Heijmans wil alle gebiedsontwikkelingen waar zij bij betrokken zijn, realiseren volgens de uitgangspunten van het NL Gebiedslabel. Dat wil zeggen het verankeren van duurzaamheid in het complete proces. Zo ook in Maanwijk. De ontwikkelaar ontving voor de ontwerpfase van het project Maanwijk het NL Gebiedslabel A en werkt binnen deze methodiek graag met producten die aantoonbaar meetbaar en bewezen duurzaam zijn. Dat bracht Heijmans bij de straatbakstenen van Vandersanden.

Samen willen de drie partijen van project Maanwijk een ‘groene, gezonde en innovatieve’ wijk maken. Heijmans, NL Greenlabel en Vandersanden kijken daarvoor op een nieuwe, verantwoorde manier naar de openbare ruimte, waarin mens en natuur, mens en technologie, en mensen onderling met elkaar verbonden zijn. Zo houdt het project rekening met de impact op het milieu, het energiegebruik, de bereikbaarheid en de financiële borging. Ook wordt rekening gehouden met sociale cohesie, een gezonde bodem en de gezondheid van inwoners, omwonenden en medewerkers. De zo veel mogelijk groene buitenruimte kent daarom bijvoorbeeld gemeenschappelijke tuinen, een boomgaard en een pluktuin. Het project is geen enclave op zich, maar hoort bij Leusden-Zuid. Door de talloze initiatieven komen buurtbewoners regelmatig met elkaar in contact, en leren ze elkaar kennen.

vandersanden

Duurzame straatbakstenen

Voor de straatbakstenen in project Maanwijk is een unieke driekleurencombinatie ontwikkeld die de buitenruimte blijvend rood-bruin kleurt en de basis legt voor een aangenaam buitenleven. De stenen worden trouwens gemaakt van lokale rivierklei. Door deze hernieuwbare grondstof uit de uiterwaarden te winnen neemt de rivierveiligheid toe, en ontstaat er nieuwe natuur en biodiversiteit. Ook het productieproces van de stenen verloopt met een zo laag mogelijk energieverbruik en minimale emissies. De straatbakstenen hebben een bewezen levensduur van gemiddeld 135 jaar, deze kan zelfs oplopen tot 180 jaar. Het hergebruikpercentage is na onderzoek vastgesteld op bijna 90%, waardoor ze met recht circulair genoemd mogen worden.

Projectgegevens

Locatie: Maanwijk Leusden
Project: Openbare ruimte
Opdrachtgever: Heijmans
Ontwerp: Heijmans
Uitvoerder: Heijmans
Producten: DF85 & KF80 Bergerac 40% / Marrone 35% / Anthra 25%
Oplevering: 2022

Vandersanden
www.vandersanden.com