Hoe digitalisering in de bouw meer rendement oplevert

Artikel delen

Naast grote materiaal- en personeelstekorten in de bouw, heeft de sector ook vaak te maken met grote faalkosten, de biodiversiteitscrisis, te weinig stikstof deskundigen en, helaas vaak, een tegenvallend rendement. Met al dit nieuws lijkt het soms alsof de bouw een sector is waar alles tegenzit. Toch is er een uitkomst. Bedrijven die inzetten op digitalisering blijken efficiënter en winstgevender te zijn.

beeproger

De stand van zaken nu

Misschien denk je bij de bouwsector niet gelijk aan software tools, apps en andere digitale oplossingen. Toch is de bouw juist een sector die gebaat is bij digitalisering. In de bouw komen er namelijk veel gegevens samen binnen de verschillende projecten. Echter blijkt in de praktijk dat er in de bouwsector nog schrikbarend veel met de hand gebeurt: ofwel op papier, of met Excel. Hierdoor lopen processen niet soepel, worden er veel fouten gemaakt en gaat er veel kennis verloren. We lichten de 4 grootste knelpunten van handmatig werken graag toe en waarom dit verbeterd zou moeten worden.

Waarom verandering noodzakelijk is:

  1. Foutmarge reduceren

Als je 10 mensen in dienst hebt, is het nog mogelijk om met papieren briefjes of Excel te werken. Maar wanneer je meer dan 100 mensen op je personeelslijst hebt staan, kun je eigenlijk niet meer goed alles handmatig registreren. Er worden veel fouten gemaakt en je hebt te weinig inzicht in lopende projecten. Door hierin te digitaliseren met apps of tools, kan er nauwkeuriger met veel meer data gewerkt worden.

  1. Efficiency verhogen

Behalve dat het handmatig verwerken van grote aantallen gegevens gevoelig is voor fouten, is het ook nog eens ontzettend tijdsintensief. Zo ben je veel uren kwijt aan taken die eigenlijk vereenvoudigd kunnen worden.

  1. Faalkosten terug dringen

Er wordt in de markt aangenomen dat de faalkosten ongeveer 5 tot 10% van de omzet bedragen. Door deze faalkosten naar beneden te halen, kan er meer rendement gerealiseerd worden. Organisaties uit de branche die al hebben ingezet op digitalisering geven aan dat ze door maatwerk software de faalkosten flink hebben kunnen terugdringen. Dit komt omdat ze meer inzicht krijgen in de materiaalkosten en de algehele projectopbouw, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden en hierop geanticipeerd kan worden bij de planning van nieuwe projecten.

  1. (Nieuw) personeel aantrekken en vasthouden

Het is belangrijk om te realiseren dat door bedrijfsprocessen niet tijdig te digitaliseren, veel kennis verloren zal gaan wanneer mensen het bedrijf verlaten. Wanneer bijvoorbeeld de ‘oude garde’ met pensioen gaat, valt veel kennis weg, omdat dit niet digitaal is opgeslagen. Daarnaast zullen jongere mensen minder snel bij een bedrijf willen werken of blijven werken, waar alle processen nog handmatig gebeuren. Juist nu de arbeidsmarkt toch al zo krap is, is het noodzaak om er alles aan te doen om werkprocessen zo soepel mogelijk te laten verlopen voor je personeel. Ook wanneer dit op korte termijn weerstand kan opleveren, is dit op de lange termijn altijd de beste keuze, blijkt uit recent onderzoek.

De oplossing: maatwerk software

Er een oplossing voor al deze problemen. Wanneer je een maatwerk software systeem laat bouwen door beeproger kunnen je mensen op dezelfde manier blijven werken, maar dan in een digitale omgeving. Hierdoor kan iedereen te allen tijde bij de data én kunnen meerdere mensen tegelijkertijd met deze data werken. Een recent onderzoek geeft aan dat bij digitalisering in de bouw tot wel 21% kosten bespaard kunnen worden in de techniek- en constructiefase en 17% in de bouwfase. Uiteindelijk zal dit meer rendement opleveren, als ook tevredenere klanten, want ook zij profiteren van de kostenbesparingen.

Digitaliseren in de bouw met beeproger

Het is belangrijk om te begrijpen dat voor een digitale transformatie je niet alleen kunt inzetten op het implementeren van digitale oplossingen. Veel belangrijker nog is om digitalisering te zien als verregaande doorontwikkeling van je organisatie. Zo kun je uiteindelijk winstgevender en toekomstbestendiger worden. Hiervoor is het belangrijk om een samen te werken met een partner die je kan ondersteunen in deze digitale transformatie. Een software bouwer moet niet slechts een app ontwikkelen. Belangrijker nog is het meedenken in het verbeteren van processen. Zo geeft John Sportel, CCO bij beeproger, een van de toonaangevende software ontwikkelaars voor de bouw, aan: “Een applicatie ontwikkelen is echt samenwerken. Als software ontwikkelaars kijken wij niet alleen naar de techniek, maar ook juist naar de potentie van de organisatie. Het gaat er vooral om hoe software unieke bedrijfsprocessen kan ondersteunen. Alles om zo meer rendement te realiseren en het personeel fijner te laten werken.”