De kracht van inzichtelijke verkeersbordendata

Artikel delen

Met IPSm Verkeersbordendatabase beschikt HR Groep Streetcare over uitgebreide kennis van alle 6 miljoen verkeersborden, compleet met relevante informatie en visuele documentatie. Door gebruik te maken van deze data en intelligente algoritmen helpt het bedrijf wegbeheerders bij het optimaliseren van hun activiteiten, wat leidt tot meer efficiëntie en kostenbesparingen.

Wegbeheer verkeersborden

Bovendien zorgt het platform ervoor dat wegbeheerders eenvoudiger duurzame maatregelen kunnen nemen. Digitale werkvoorbereidingen en inspecties zorgen voor minder transportbewegingen, wat zowel het milieu als het budget ten goede komt. Door inventarisatie op afstand worden onnodige transportbewegingen overbodig omdat borden die niet langer relevant zijn of onderhoud behoeven, worden geïdentificeerd, gedocumenteerd en beheerd van achter de computer!

Veelal blijkt dat sanering van borden zowel verkeersveiliger als duurzamer is. Door oude borden te verwijderen en opnieuw te gebruiken, wordt er bijgedragen aan het minimaliseren van afval en het stimuleren van circulariteit.

Met IPSm voldoen aan RTTI, ISA en Data Top15!

Per juli 2024 moeten alle nieuwe auto’s in de EU voorzien zijn van ISA. Dit rijhulpsysteem werkt via camera’s en/of op basis van data. Actuele relevante verkeersbordendata is hierbij cruciaal. IPSm verkeersbordendata zorgt ervoor dat je deze data op orde brengt, hiaten en conflicten op kunt sporen en vervolgens de fysieke bebording op orde kunt brengen. Ook helpt IPSm bij het voldoen aan de naderende EU-wetgeving ‘Real Time Traffic Information’ (RTTI) waarbij wegbeheerders al per 1-1-2025 cruciale verkeersbordendata beschikbaar dienen te stellen.

Vraag snel een gratis DEMO van jouw areaal aan via https://ipsm.hrgroep.nl/.

HR Groep Streetcare
www.hrgroep.nl
Stand 419