Ben jij klaar voor de Data Top 15?

Artikel delen

Er wordt gewerkt aan een bereikbaar en veilig Nederland door slim gebruik te maken van digitalisering in het verkeer. Smart Mobility genoemd. Zo zijn houders van verkeersdata vanaf 1 januari 2025 met de nieuwe Europese regelgeving verplicht om cruciale data goed bij te houden en beschikbaar te stellen voor gebruikers.

Map

In Nederland hebben gezamenlijke overheden afspraken gemaakt om in 2023 90% van de mobiliteitsdata op orde te hebben (de Data Top 15). Deze Data Top 15 bestaat o.a uit: geplande werkzaamheden, maximumsnelheden, verkeersborden (ge- en verboden), logistieke bebording en parkeerdata.

HR Groep Streetcare is de oprichter van de Landelijke Verkeersbordendatabase welke wordt ontsloten via het IPSm platform. Een deel van deze data leveren zij in opdracht van het Ministerie van I&W aan het NDW. Het IPSm platform bevat echter de complete en gedetailleerde dataset, waarin alle RVV- en RVV-gerelateerde bebording met aanvullende relevante informatie is vastgelegd. Zoals de specifieke bordcode, viewrichting in graden, hoogte onderkant bord, dragertype en wegvakinformatie. Ook de niet-wettelijke varianten, zoals een 50 km bord met gele achterzijde zijn hierin opgenomen. Daarnaast is er ruimte voor een koppeling met het verkeersbesluit.

App

De data wordt middels de IPSm app handmatig of via een QR-code sticker achter op het bord actueel gehouden. De app bieden we in opdracht van het Ministerie van I&W kosteloos aan. Voor iedere wegbeheerder kan deze verkeersbordendataset op korte termijn worden ontsloten.

app op de mobiel

Zo ben je als wegbeheerder tijdig klaar voor het aanleveren van de Data Top 15.

HR Groep Streetcare
www.hrgroep.nl
Stand 574