Duurzame keerwanden beschermen tegen water

Artikel delen

Bosch Beton is als keerwandenproducent steeds vaker betrokken bij projecten in de bescherming tegen water waarvoor een duurzame oplossing nodig is.

keerwanden

Maximale waterkering

De inzet van prefab betonnen keerwanden als waterkering houdt het (overtollige) water tegen en voorkomt daarmee overstroming of wegspoeling. Een waterkering van keerwanden beschermt tegen een maximale waterhoogte die nodig is voor bijvoorbeeld een dam, sloten en geulen, zwemvijver of beschoeiing aan het water. Ook voor grotere en complexere waterwerken zoals kademuren langs grachten en dijken zijn de hoge keerwanden een solide oplossing.

Duurzame oplossingen

Bosch Beton leverde speciale keerwanden voor de nieuwe Stadsbeek in Enschede die in de toekomst wateroverlast moet voorkomen. In de bijzondere zelfsluitende waterkering in Spakenburg zijn special keerwanden verwerkt die het historische centrum van Spakenburg beschermen tegen overstromingen. De innovatieve oplossing bij de renovatie van de RWZI in Almelo vroeg om specialisme. Aan de bak-in-bak-constructie kwam een gespecialiseerd duikteam te pas om de keerwanden te plaatsen. Een ingrijpende verandering van een sportcomplex in Noordwijkerhout leidde tot de aanleg van een nieuwe watergang. Men koos hier voor een duurzame oplossing met 900 meter keerwanden.

MKI

Klanten weten Bosch Beton goed te vinden voor duurzame oplossingen in GWW-projecten. Zo maakt de producent onder andere speciale perronwanden voor het ProRail-project ‘Perrons op Norm’ met een lage MKI-waarde. Deze keerwanden produceren zij met hoogwaardige grondstoffen volgens een duurzaam productieproces. Zo stellen zij zeker dat hun producten eventueel een tweede leven krijgen en na hun levensduur weer volledig recyclebaar zijn.

Bekijk hier meer waterprojecten van Bosch Beton.

Bosch Beton
www.boschbeton.nl