Een nieuwe stap naar bio-attributed PVC

Artikel delen

DYKA Nederland zet een nieuwe stap in het verduurzamen van zijn kunststof leidingsystemen. De innovatie zit in één van de belangrijkste grondstoffen voor de productie van PVC leidingsystemen: het ethyleen. Die grondstof kan nu van bio-attributed oorsprong ingezet worden in de productie en levert een CO2-reductie van minstens 90% op ten opzichte van de huidige leidingen.

bio-attributed PVC-leidingen Ethyleen wordt momenteel vooral gewonnen uit aardolie, maar daar zijn dus circulaire alternatieven voor. “Bio-attributed ethyleen wordt gewonnen uit rest- en afvalstromen uit de voedsel- en bosbouwsector. Een concreet voorbeeld van zo’n reststroom is gebruikt frituurvet. Belangrijk is dat het winnen ervan niet concurreert met de voedselketen”, zegt Ben Knapen, Director Innovation & Technology bij DYKA Group. “Omdat het kwalitatief exact dezelfde PVC grondstof is, voldoen de bio-attributed PVC leidingsystemen aan alle reguliere kwaliteitseisen. Daarnaast leveren deze leidingen een CO2-reductie van minstens 90% op. Een knappe vernieuwing waarop wij vol inzetten.”

Geborgd door ISCC PLUS

Gabriël Spruijt, Executive Vice-President van DYKA Group, is verheugd met deze gecertificeerde innovatie: “Met het ISCC PLUS-certificaat borgen we het bio-attributed PVC. Het gehele systeem werkt zoals de ‘garantie van oorsprong’-certificaten die we kennen voor groene stroom”, aldus Spruijt, die ook kansen op de markt ziet. “Bio-attributed PVC speelt een belangrijke rol in ons duurzaamheidsprogramma, maar biedt natuurlijk ook kansen aan onze Nederlandse klanten om verder te verduurzamen. Hoewel het huidige aanbod aan bio-attributed ethyleen nog relatief beperkt is, verwachten we wel dat deze markt in de komende jaren sterk zal groeien”, benadrukt Spruijt.

De leidingen zullen geproduceerd worden in de fabriek te Steenwijk.

DYKA Nederland
www.dyka.nl