Nauwkeurig infrastructuur vastleggen

Artikel delen

Met slechts één apparaat (en dus één persoon) is het mogelijk om snel en efficiënt ondergrondse kabels en buizen op te sporen, te volgen en digitaal in te meten. Met een nauwkeurigheid tot wel 2 cm is het mogelijk om ondergrondse kabels of buizen met X-, Y- maar ook Z-coördinaten, met diepte en dekking ten opzichte van het maaiveld vast te leggen.

De Vloc3 RTK-Pro ontvanger is de eerste utility locator met het GPS RTK GNSS systeem voor het inmeten, opslaan en verwerken van ondergrondse- en bovengrondse- infrastructuren.

Automatisch in de Cloud

Ook kunnen objecten zoals moffen, afsluiters, put- en potdeksels en diverse andere constructies vastgelegd worden. Dit met een eigen gekozen naam. Alle meetgegevens worden direct opgeslagen in de het apparaat en in de Cloud.  De meetresultaten kunnen via de Cloud direct verwerkt worden in alle beschikbare bedrijfskaartprogramma’s. Ook is er een terugloopfunctie naar een reeds eerder ingemeten punten.

Met dit systeem kan één persoon snel complete infrastructuren inmeten, controleren, terugvinden en zelf eenvoudig rapporten maken, of doorsturen naar de tekenafdeling.

De Vloc3 series is een geavanceerde kabel- en leiding-zoeker met 6 ontvangstantennes voor inmeten van o.a. diepte, dekking, stroomsterkte, stroomrichting, signaal nauwkeurigheid bij signaal verstoring om toch de juiste positie te vinden, het schuin inmeten naast de leiding, en alle andere functies om het nauwkeurig inmeten makkelijker te maken.

Bespaar tijd en geld om snel en uiterst nauwkeurig en zonder complicaties infrastructuren in te meten en te controleren en de resultaten in de tekenprogramma’s te importeren.

Kabel Meet Techniek-Services B.V
www.kmtservices.nl
Stand 613