Puzzelen over regenwateroplossingen

Artikel delen

Water. Het ene moment hebben we teveel, het volgende moment veel te weinig. Afgelopen zomer is de noodzaak van het inrichten van een optimaal waterbeheersysteem opnieuw pijnlijk duidelijk geworden. Er was een periode van extreme droogte met kort daarna hevige regenval. De conclusie? We moeten water beschouwen als een kostbare en schaarse hulpbron. Want regen wordt steeds meer een zegen.

Infiltratiekratten

Regenwateroverlast, droogte, dalende grondwaterstanden, stedelijke hittestress en vervuiling van het oppervlaktewater. Het is een puzzel om op al deze vlakken een oplossing te vinden. Maar door verschillende oplossingen samen te brengen kunnen we ons klaarmaken voor de toekomst.
Circulaire waterkringloop
Blauw-groene daken in steden kent veel voordelen: vergroening, verkoeling, biodiversiteit en het opvangen van regenwater. Door een circulaire waterkringloop te ontwikkelen op het dak wordt regenwater niet afgevoerd, maar opgevangen, opgeslagen en hergebruikt.

Duurzaam regenwaterbeheer

Datzelfde gebeurt met het opvangen van regenwater op de grond. Door wateropvang en -afvoer zijn we in staat om verspilling tegen te gaan. Kolken, infiltratie transport riolen en infiltratiekratten helpen daarbij, waardoor risico’s op waterschade en -overlast worden beperkt. Door het toevoegen van slimme software wordt het efficient managen van water steeds gemakkelijker en slimmer. Op deze manieren werken we aan een groene, gezonde en duurzame wereld.
Meer informatie over regenwateroplossingen? Wavin vertelt je graag meer tijdens de Infra Relatiedagen. Ook kan het bedrijf je alles vertellen over de voordelen van hun producten ten aanzien van installatie, kwaliteit, inspectie en reiniging. Ze zijn te vinden op stand 454.

Wavin
www.wavin.nl
Stand 454