In de Spotlight

Artikel delen

70% waterbesparing door regenwater voor stedelijk groen

Het is nú tijd om een volgende stap te zetten en anders om te gaan met kostbaar regenwater. Het is namelijk de manier om de natuurlijke waterketen in de stedelijke omgeving weer sluitend te maken.

Regenkolk

Op dit moment wordt het behoud van stedelijk groen nog vaak verzorgd door, in een periode van droogte, oppervlaktewater met voertuigen op te halen en zo het stedelijk groen van water te voorzien. Is dat niet gek? Op basis van de ‘Europese Kaderrichtlijn Water’ krijgt Nederland namelijk een dikke onvoldoende voor de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater. Deze bevatten al jaren te veel meststoffen zoals nitraat, fosfaat en restanten van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen, grote hoeveelheden PFAS en microplastics. Het gebruiken van regenwater voor het behoud van stedelijk groen heeft veel meer voordelen!

Regenwater opvangen waar het valt

Het is veel logischer is om regenwater ter plaatse op te vangen, te reinigen en ondergronds te bewaren zodat de kwaliteit lang goed blijft. Opgevangen regenwater kan namelijk worden gebruikt voor de bewatering van stedelijk groen. Deze effectieve manier zorgt ervoor dat er geen kostbaar water verloren gaat door afstroming of verdamping. Op die manier kan een waterbesparing van 70% worden behaald.

Regenwater eerst filteren

Ook bij plaatselijk opgevangen regenwater moet rekening gehouden worden met een aantal zaken. Schoon regenwater stroomt over verkeersvlakken die meer verontreinigende stoffen bevatten dan je zou vermoeden. Met name intensief bereden wegen zijn vervuild met verontreinigende stoffen zoals zware metalen, PAK’s en microplastics. Als je dit regenwater direct terugbrengt naar stedelijk groen is het erg belangrijk om het eerst te filteren.

Beter voor mens en milieu

Het is vreemd dat wij hier in Nederland geen richtlijnen of normen voor hebben. Daarom testen ACO hun filtersystemen, zoals de ACO Stormsed Vortex, ACO Stormclean en de ACO Zware metalenafscheider, volgens de Duitse DWA – A 102-2: behandeling van regenwater voor lozing op oppervlaktewater. Op die manier garanderen zij regenwater van voldoende kwaliteit voor stedelijk groen. Dat is beter voor mens en milieu.

#askACO

Ben jij bezig met een project? ACO komt graag bij je aan tafel of op locatie om jouw afwateringsvraagstuk te inventariseren. Vervolgens maken de adviseurs een afwateringsplan en systeemontwerp, ondersteund met hydraulische capaciteitsberekeningen. ACO stelt zijn kennis gratis ter beschikking, zodat er beter doordachte en uitvoerbare oplossingen komen die sneller te verwerken zijn.

ACO
www.aco.nl