Levensduur van kunstwerken verlengen

Artikel delen

Salverda voelt een grote verantwoordelijk ten aanzien van de impact die zij op het milieu uitoefenen. Om de impact zo laag mogelijk te houden, denkt het bedrijf na over oplossingen waarbij ze zo duurzaam en circulair mogelijk kunnen bouwen. Een van deze oplossingen hebben ze gevonden in het verlengen van de levensduur van kunstwerken en ze niet direct te vervangen. Bij Salverda draait het dus niet om de hoogste omzet, maar wel om de minste impact op het milieu.

Herbestemming kunstwerk te Herfterlaan, Zwolle.

Herbestemming kunstwerk te Herfterlaan, Zwolle.
Fotograaf: Bram Vrijlandt (Salverda)

Nieuwbouw of levensduur verlengend onderhoud?

Door kunstwerken constructief te repareren of te upgraden, verlengt Salverda de levensduur. Het bedrijf komt in het veld regelmatig constructies tegen waar weinig tot geen informatie over bekend is. De opdrachtgevers komen dan vaak tot het besluit het kunstwerk te slopen en opnieuw te bouwen. Dit komt vooral voor bij constructies waarbij het vermoeden bestaat dat overbelasting door verkeer een rol speelt. “Wij zien dit ook als vanwege de ouderdom van de constructie geen gegevens meer bekend zijn. Men kiest dan vaak voor de makkelijkste weg. Een duurzamere oplossing is in deze gevallen vaak mogelijk. Door bijvoorbeeld de bestaande constructie te verstevigen, kan de constructie behouden worden”, aldus Salverda.

Meten is weten

Niet ieder kunstwerk kan behouden worden. Om te kunnen bepalen of een kunstwerk in aanmerking komt voor constructieve verbetering, heeft Salverda informatie nodig. Denk hierbij aan wapeningstekeningen, constructieve berekeningen en betondruksterktes. Deze informatie is niet altijd voorhanden. “Wanneer er geen informatie voorhanden is, starten wij met non-destructief onderzoek. Met een radarscan en ferroscan kunnen we zien waar in de constructie de wapening is aangebracht. Het geeft inzicht in de maatvoering en diameters van de wapening die gebruikt zijn. Daarnaast nemen we boorkernen om druksterktes, hechtsterktes, chloride indringing en carbonatie indringing te meten in het laboratorium. Vervolgens gaat een constructeur aan de slag met de herberekening conform de huidige wetgeving (NEN 8700, NEN 8701, NEN-EN 1990 tot en met 1999). Hierna weten we precies of het kunstwerk voldoet aan de beoogde doelstelling of waar het eventueel ‘faalt’. Afhankelijk van de constructie en locatie van de tekortkomingen gaan we op zoek naar de beste en voordeligste oplossing. Dit kan het verstevigen door middel van stalen balken en/of hoekprofielen, het toepassen van uitwendige of inwendige RE-Bars of aanbrengen van nieuwe betonnen druklagen zijn”, vertelt het bedrijf.

Uitwendige koolstofvezelwapening, locatie Nesweg te Kampen

Uitwendige koolstofvezelwapening, locatie Nesweg te Kampen
Fotograaf: Bram Vrijlandt (Salverda Bouw)

In de praktijk

In opdracht van verschillende gemeenten heeft Salverda Bouw inmiddels tientallen bruggen mogen versterken. Uit de berekeningen van de bruggen, kwam naar voren dat bij een aantal de constructieve veiligheid niet langer voldeed aan de huidige normen en richtlijnen. Door het aanbrengen van uitwendig gelijmde koolstofwapening in het vloerveld zijn de kunstwerken versterkt. Ook zijn er staalconstructies aangebracht bij de opleggingen voor de dwarskrachtsafdracht naar de fundaties. Met deze minimale ingrepen is de aslastbeperking opgeheven en de levensduur van de bruggen verlengd. Uit de berekeningen van de andere bruggen bleek dat er geen aanvullende constructieve werkzaamheden nodig waren. Hier heeft Salverda na de herberekening enkel regulier onderhoud aan de kunstwerken uitgevoerd.

Onderhoud: van levens(duur verlengend) belang

Salverda Bouw adviseert onderhoud aan de constructies. Hierdoor worden kunstwerken beter beschermd en tijdig hersteld. Een duurzame en levensduur verlengende maatregel! Als KOMO-proces BRL3201 gecertificeerd bouwbedrijf voert het bedrijf verschillende betonrepartiewerkzaamheden uit. 

Uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening

Door uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening aan te brengen wordt een kunstwerk uitwendig constructief opgewaardeerd. De directe functie van de koolstofwapening is het tegengaan van doorbuiging en scheuren in het dek, het ontlasten van de bestaande interne wapening of het verhogenvan de gebruiksbelasting. Deze innovatieve oplossing kan in veel gevallen toegepast worden en kent meerdere varianten zoals strippen of sheets. Voordat de wapening aangebracht kan worden, maakt Salverda de ondergrond gereed. “Dit proces bestaat uit de volgende stappen: we beginnen met een grondige reiniging en het ontvetten van de ondergrond. Vervolgens stralen we de ondergrond tot een hechtsterkte van minimaal 1,5 N/mm2. Voordat we verder gaan, voeren we een hechtsterktemeting uit op de bestaande ondergrond en wordt beoordeeld of de ondergrond genoeg hechtsterkte heeft. Wanneer we nog oneffenheden tegenkomen, wordt de ondergrond uitgevlakt met een epoxy reparatiemortel. Nu is de constructie gereed voor de volgende stap: het aanbrengen van de koolstofvezelwapening. Wij verlijmen de koolstofvezelwapening aan de bestaande betonconstructie conform de CUR 91 en CUR 118. Het testen en controleren van bijvoorbeeld vochtpercentages, temperaturen en luchtvochtigheid zijn keuringen die we uitvoeren om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Tot slot voeren wij na het aanbrengen van de koolstofvezelwapening standaard proeven uit op hechting en holle ruimtes. Met deze proeven kunnen we aantonen dat het kunstwerk voldoet aan de gestelde eisen en klaar is voor de toekomt”, aldus Salverda.

Levensduur verlengend onderhoud, locatie Tuindersweg te IJsselmuiden.

Levensduur verlengend onderhoud, locatie Tuindersweg te IJsselmuiden.
Fotograaf : Bram Vrijlandt (Salverda Bouw)

Betonreparatie

Ook betonreparatie is een van de expertises. “Zo vervangen wij beton in constructies die door betonrot zijn aangetast. Door het aangetaste beton te verwijderen, de wapening te vervangen en/of te beschermen en hierna het verwijderde beton weer aan te brengen, is de wapening weer beschermd en het carbonatatie front weer hersteld.” 

Betoninjectie

Betoninjectie past Salverda toe op constructieve en watervoerende scheuren. Door deze scheuren kunnen zouten, zuurstof en water in het beton van de constructie dringen. Dit leidt tot interne schade wat een falen van de constructie kan veroorzaken. Daarnaast kan er door constructieve overbelasting scheurvorming ontstaan. In deze gevallen kan Salverda de scheuren in de constructie injecteren om het geheel weer aan elkaar te verbinden. 

Reiniging

Door kunstwerken jaarlijks te reinigen, houdt het beton dezelfde pH-waarde. Hierdoor voorkom je betonrot en is de wapening verzekerd van een goede bescherming. 

Slijtlagen

Om de indringing van carbonatatie en chloride te stoppen, kan er ook gekozen worden voor het toepassen van slijtlagen en/of andere conserveringssystemen. Hierdoor wordt niet alleen de ondergrond beschermd, maar profiteer je ook van de dubbele functie op het gebied van antislip of esthetica.

Salverda Bouw
www.salverda.nl