Restauratie en uitbreiding monument Afsluitdijk

Artikel delen

Op 13 april 2023 is het startsein gegeven voor de restauratie en uitbreiding van het Vlietermonument op de Afsluitdijk. Het iconische gebouw is na negentig jaar toe aan vernieuwing. Met een grondige restauratie en uitbreiding van de horecagelegenheid en het informatiepunt wordt het monument toekomstbestendig gemaakt. Het ontwerp voor de uitbreiding is van Paul de Ruiter Architects en houdt het originele ontwerp van Willem Dudok volledig in ere.

Afsluitdijk

Afbeelding: Paul de Ruiter Architects.

Met het afbikken van enkele tegels op de begane grond gaven Cees Loggen, gedeputeerde provincie Noord-Holland, en Wop Schat, projectmanager Afsluitdijk Rijkswaterstaat, symbolisch het startsein voor de restauratie en uitbreiding van het Vlietermonument. In 1933, een jaar nadat de Afsluitdijk werd ‘gesloten’ ter hoogte van vaargeul de Vlieter, werd het Vlietermonument gebouwd. Een iconische baken naar ontwerp van Willem Dudok bestaande uit een lunchroom en een uitkijkplatform. Het Vlietermonument was een geschenk van de bouwer van de Afsluitdijk aan de Staat der Nederlanden.

Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk (samenwerkingsverband tussen gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân en provincies Fryslân en Noord-Holland) grijpen de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk aan om ook het monument in ere te herstellen en klaar te maken voor de toekomst. Wop Schat: “Het monument is op een zeer symbolische plek op de Afsluitdijk gebouwd en is daarmee van grote historische betekenis. Om ervoor te zorgen dat de lunchroom en het informatiepunt ook in de toekomst toegankelijk blijven voor de grote aantallen bezoekers dat het elk jaar trekt, is vernieuwing nodig.”

Projectmanager Afsluitdijk Wop Schat en gedeputeerde van Noord Holland Cees Loggen verwijderen de eerste oude tegels.

Projectmanager Afsluitdijk Wop Schat en gedeputeerde van Noord Holland Cees Loggen verwijderen de eerste oude tegels.

Origineel ontwerp in ere gehouden

Negentig jaar na de bouw van het monument is de inmiddels toeristische trekpleister te klein voor de tienduizenden bezoekers die het jaarlijks trekt. Er is maar één toilet en het gebouw is niet rolstoelvriendelijk. Ook voldoet het niet meer aan de actuele veiligheidseisen. Dat zal na de vernieuwing anders zijn.

Walraad architecten heeft zich over de restauratie gebogen en de uitbreiding is afkomstig van Paul de Ruiter Architects. Aan beide kanten van de trappentoren van het monument komt een glazen ruimte met uitzicht over het IJsselmeer. Het dak van deze ruimten, ter hoogte van de weg, zal recreatieruimte voor voetgangers bieden.

Het beeld van Cornelis Lely, de ingenieur die de Afsluitdijk ontwierp, wordt naar de rechterkant van het monument verplaatst. Wat hetzelfde blijft is het aangezicht van het monument. “Het nieuwe ontwerp doet recht aan de iconische waarde van het Vlietermonument en sluit perfect aan bij de spectaculaire eenvoud van de Afsluitdijk. Het dak van de nieuwbouw ligt op hetzelfde niveau als de weg waardoor de uitbreiding vanaf boven als het ware ‘onzichtbaar’ is”, aldus Paul de Ruiter, van Paul de Ruiter Architects.

De minimalistisch ontworpen uitbreiding in combinatie met de zorgvuldig restauratie van het monument, houden Dudoks werk zoveel mogelijk in ere. “Het Vlietermonument is voor veel mensen een herkenningspunt, al jaren. Daar zullen de restauratie en uitbreiding geen verandering in brengen. We hebben gekozen voor een samenwerking met architecten die de geschiedenis in tact laten en tegelijkertijd de toekomst in overweging nemen”, licht Schat toe.

De aannemer Koninklijke Woudenberg is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden en deze worden naar verwachting in het najaar van 2024 voltooid.

Uitbreiding en restauratie Afsluitdijk

Afbeelding: Paul de Ruiter Architects.