Kweken voor de toekomst

Artikel delen

Als totaalpartner in de openbare ruimte biedt DSV zaden haar klanten naast een grote variatie aan grassen en zadenmengsels ook deskundig advies en begeleiding. “Wij hebben veel kennis in huis over onze producten, maar ook over de toepassing en het onderhoud ervan. Die kennis delen we graag met onze klanten zodat zij ook de juiste keuze kunnen maken”, zegt Steven Wiersema, grasspecialist bij DSV zaden dat dit jaar 100 bestaat.

Steven Wiersema

Steven Wiersema, grasspecialist bij DSV zaden.

Bij veel opdrachtgevers in de openbare ruimte, waaronder overheden en waterschappen, is duurzaamheid een actueel en belangrijk thema. “Er is behoefte aan duurzaamheid op verschillende vlakken”, zegt Wiersema. “Bijvoorbeeld als het gaat om biodiversiteit en klimaatadaptatie. Bermen, dijken en taluds moeten steeds beter tegen droogte kunnen, maar ook hevige regenval aankunnen. Door klavers en kruiden aan onze grasmengsels toe te voegen kunnen we al goed aan die vraag voldoen en daarin blijven we verder ontwikkelen.”

Het onderhoud aan de dijken, bermen en taluds geldt voor veel opdrachtgevers ook als duurzaamheidscriterium. “Je ziet een trend naar mengsels voor bermen en dijken die minder vaak gemaaid hoeven te worden en waar het maaisel niet afgevoerd hoeft te worden. Wij kunnen goed adviseren op welke plekken dergelijke mengsels wel of niet toegepast kunnen worden.”

DSV zaden is volgens Wiersema de enige op de markt die alles helemaal zelf doet. “Vanaf veredelen, vermeerderen en advies tot aan de verkoop. Wij kweken voor de toekomst.”

DSV zaden
www.dsv-zaden.nl