Project in Beeld

Artikel delen

Hoe krijgt de ‘Vierwindenbrug’ nieuw leven na hardnekkige betonschades?

De Vierwindenbrug in Breda is gelegen aan de Vierwindenstraat en overspant de rivier de Mark in het stadscentrum. Deze ‘vaste’ gewapend betonnen brug is gebouwd in 1965 en bestaat, naast het dek, uit 2 landhoofden en een tussensteunpunt. De totale overspanning bedraagt circa 21 meter en de brug is circa 27,5 meter breed.

 

brug in breda

reparatie brugTijdens een betononderzoek van adviesburo CPA bv in 2021 werden veel betonschades waargenomen aan de onderzijde van de brug. Deze schades bleken gerelateerd te zijn aan corroderende wapening, waarbij de corrosie veroorzaakt was door ingedrongen chloriden. Het jarenlange gebruik van strooizout, in de winter, op het rijdek en de voetpaden van de brug heeft uiteindelijk geleid tot deze situatie. Tevens bleken reparaties die in het verleden aan de betonconstructie van met name de onderzijde van het rijdek en de landhoofden uitgevoerd waren, niet duurzaam te zijn. Voor vakspecialisten een bekend fenomeen bij betonschades in combinatie met chloridenvervuiling, aangezien de corrosie in dat geval niet stopt aan de rand van de reparatie. Door ompoling van corrosiecellen op het staal, roest de wapening op het grensvlak van het oude beton naar de nieuwe reparatiemortel versneld verder, als gevolg waarvan de schade vrij snel weer terugkomt en zich verder uitbreid.

Traditioneel repareren zinloos

Aangezien de schades aan de brug voor het grootste deel bleken te bestaan uit oude betonreparaties die falen en weer loskomen, werd weer eens bevestigd dat traditioneel repareren van beton met chloridevervuiling (en putcorrosie) zinloos is en absoluut niet duurzaam. Aldus werd door het adviesburo geadviseerd om het betonherstel in de probleemzones te ondersteunen met kathodische bescherming van het wapeningstaal.

Zoals in het vakgebied bekend is het repareren van dit type betonschades een specialisme en is kathodische bescherming (KB) van wapeningstaal bij uitstek de methode om dit effectief, economisch en duurzaam te doen. Vogel Kathodische Bescherming b.v. bleek voor deze aanpak de beste papieren in huis te hebben en kreeg in 2022 de opdracht om het betononderhoud onder de brug uit te voeren en de ‘Vierwindenbrug’ duurzaam te herstellen.

reparatie brugreparatie brug

Kathodische bescherming: duurzaam herstel

Aangezien KB corrosie van de wapening stopt ondanks de (eventuele) aanwezigheid van chloriden, kan het saneren van het oude beton beperkt blijven tot het verwijderen van het beschadigde en reeds losliggende beton, van oude reparaties en het roestvrij maken van het vrijkomende staal. Dit beperkt de kosten van het saneren, alsmede de overlast voor de omgeving en de belasting van het uitvoerend personeel.

reparatie brugNa het repareren van de gesaneerde betonschades met een voor KB geschikte herstelmortel, heeft Vogel een KB-systeem aangebracht waarbij als anodemateriaal zeer duurzame, geactiveerde titanium strips zijn toegepast. Deze strips zijn in het beton aangebracht in sleuven van circa 25 mm breed en 12 mm diep en zijn na plaatsing van het anodemateriaal dichtgezet met een geschikte mortel. Ook alle kabels en contacten zijn netjes in het beton weggewerkt in sleuven. Hiermee is het systeem robuust en duurzaam gemaakt, vrijwel ‘onzichtbaar’ en daardoor minder kwetsbaar voor vandalisme.

Tot slot is er gekozen voor een duurzame, energie neutrale oplossing waarbij de voeding van het hele KB-systeem is gebaseerd op zonneenergie. Hiermee wordt de betonconstructie van de brug in meerdere opzichten ‘duurzaam’ in stand gehouden. Bovendien kan de monitoring van de brug en het systeem op afstand (‘remote’) worden uitgevoerd.

Het KB-systeem is succesvol opgestart in het najaar van 2022 en wordt de komende jaren gemonitord waarmee een goed functioneren kan worden gewaarborgd en het optreden van betonschade wordt voorkomen.

reparatie brug

Over Vogel Kathodische Bescherming b.v.

Vogel Kathodische Bescherming b.v. voorzag in 1987 de eerste brug in Nederland van een KB-systeem en heeft deze techniek sindsdien veelvuldig en met succes toegepast. Naast andere bouwwerken, constructies en gebouwen, zijn inmiddels honderden bruggen, tunnels en viaducten door Vogel Kathodische Bescherming b.v. voorzien van kathodische bescherming en zal dit aantal in de toekomst alleen nog maar groter worden.

brug in breda

Vogel Kathodische Bescherming b.v.
www.vogel-bv.nl