Eindhoven wint MKB INFRA-AanbestedingsAward 2023

Artikel delen

De MKB INFRA-AanbestedingsAward 2023 is gewonnen door de gemeente Eindhoven. Volgens de jury is Eindhoven de meest mkb-vriendelijke aanbesteder van infrastructurele werken. Juryvoorzitter Peter Remmits ziet bij deze opdrachtgever een professioneel en up-to-date inkoopbeleid, waarbij mkb-vriendelijk aanbesteden één van de pijlers van de inkoopvisie is en het mkb ook daadwerkelijk kansen krijgt.

De drie genomineerden voor de Award

De drie genomineerden voor de Award, met van links naar rechts: Philip van Nieuwenhuizen ( voorzitter MKB INFRA), Peter Remmits (voorzitter jury MKB INFRA Award), Stijn Steenbakkers (wethouder gemeente Eindhoven), Anne Mulder (wethouder gemeente Den Haag (vorige winnaar)), Gerda Quak (directeur bedrijfsvoering Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en René de Koff (wethouder gemeente Rijssen Holten).

Er zijn nog meer lovende woorden van de jury. Zo ademt de duidelijke inkoopvisie ook de toekomstige inzet voor een veilig en duurzaam Nederland, met bij uitstek relevante inzet van het mkb, die de komende jaren meer dan nodig is. Dat de inzet van het mkb bij de realisatie van toekomstige duurzaamheidsontwikkelingen nadrukkelijk wordt meegenomen, juicht de jury toe.

De gemeente Eindhoven ontving uit handen van wethouder Anne Mulder van de gemeente Den Haag (de vorige Awardwinnaar) en juryvoorzitter Remmits het Awardbeeldje en het certificaat ‘winnaar MKB INFRA-AanbestedingsAward 2023’ op 8 mei op een MKB INFRA-bijeenkomst over aanbesteden en duurzaamheid in Nieuwspoort in Den Haag.

Ambassadeursrol voor Eindhoven

Winnaar Eindhoven heeft onder meer in samenspraak met de markt een matrix voor Zero Emissie Bouwmaterieel ontwikkeld. Hierbij is juist met het oog op de investeringslast voor het mkb voorzien in doorgroeimogelijkheden voor bestaand materieel waardoor ook zij kunnen meedingen. De jury realiseert zich overigens dat de betreffende organisatie ook de mogelijkheden heeft in een goed beleid met bijbehorende aanpak rond duurzaamheid met inzet van bijbehorende menskracht te investeren. De jury hoopt dat deze visie niet alleen op opdrachtniveau, maar ook buiten de opdrachten om in de regio verder wordt uitgedragen. Hierbij onderschrijft de jury van harte de ambassadeursrol die Eindhoven wil vervullen.

Overhandiging van de Award aan de winnaar.

Overhandiging van de Award (bronzen beeldje) aan de winnaar, Stijn Steenbakkers (links), gemeente Eindhoven. De prijs wordt overhandigd door wethouder Anne Mulder, gemeente Den Haag (vorige winnaar Award).

Award-nominaties

De jury heeft tot haar genoegen geconstateerd dat alle drie de finalisten die zij heeft genomineerd –  gemeente Eindhoven, gemeente Rijssen Holten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – een gelijk speelveld creëren voor het mkb bij aanbestedingen. Hiervoor is bij alle drie de genomineerden serieuze aandacht, met de wil kritisch en zorgvuldig over specifieke thema’s rond aanbesteden na te denken. Ze staan niet alleen open voor geluiden uit de markt, maar zoeken ook actief de dialoog met de markt. De juryvoorzitter maakt de drie genomineerden een groot compliment voor de wijze waarop zij aanbesteden binnen de eigen organisatie aandacht geven.

Doel MKB INFRA-AanbestedingsAward

Met de MKB INFRA-AanbestedingsAward wordt ingespeeld op de aanbestedingswetgeving, waardoor een gelijk speelveld voor grote en mkb-bedrijven moet ontstaan en eerlijke concurrentie wordt gestimuleerd. Daarnaast is bij deze inzending ook gekeken hoe aanbestedende diensten omgaan met duurzaamheidsaspecten in het kader van de verduurzamingsoperatie in Nederland.

De instelling van deze tweejaarlijkse prijs heeft tot doel opdrachtgevers uit overheden en semi-overheden te stimuleren mkb-bedrijven betere kansen op opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw te geven. Met de prijs hoopt MKB INFRA dat vernieuwende oplossingen worden geïnitieerd en optimale prijs-prestatie-verhoudingen worden bereikt, waarmee tevens het maatschappelijk belang wordt gediend. Eerdere prijswinnaars waren de gemeenten Nijmegen, Steenwijkerland, Tilburg, Enschede en Den Haag.