No-Dig technieken openen nieuwe wereld in Nederlandse bodem

Artikel delen

Dagelijks neemt de drukte in de ondergrond verder toe: er zijn steeds meer kabels, leidingen, parkeergarages, verkeerstunnels, funderingspalen en ondergrondse energieopslagen. Daarmee lijkt de ondergrond vrijwel vol. Nieuwe aanleg voor de ambities inzake de energietransitie en de bouwopgave – met nutsvoorzieningen voor een half miljoen woningen. Maar is die veronderstelling wel terecht? ‘Nee’, zegt de NSTT, ‘de Nederlandse ondergrond is veel dieper dan de eerste meter onder maaiveld, en met sleufloze No-Dig technieken is die ondergrond eenvoudig te bereiken!’

De sleufloze No-Dig technieken vormen een belangrijke schakel als het gaat om slimmer, beter en sneller in de ondergrond. De sleufloze aanleg brengt kabels en leidingen op een diepte waar nog wél ruimte is, en met een precisie die beheer van de ondergrond voor nu en in de toekomst waarborgen. Daarbij zijn de No-Dig technieken sneller en goedkoper dan traditionele technieken met open ontgraving. Ook voorkomen ze bovengrondse hinder waardoor wonen, werken en natuur en dus ultimo de samenleving kunnen doorgaan, terwijl er ondergronds van alles gebeurt. Een win-win voor iedereen.

Win-win situatie

No digDie win-win situatie is nodig. Niet alleen bij aanleg voor bijvoorbeeld de energietransitie en de woningbouwopgave, maar ook bij onderhoud. De technische levensduur van veel leidingstelsels naderen namelijk hun einde. Dit geldt voor zowel rioolstelsels als waterleidingen. Vrijwel dagelijks lezen we daarom over leidingbreuk, lekkages en grote overlast.

No-Dig technieken bieden oplossingen: proactieve (sleufloze) inspectie kan veel potentiële problemen signaleren. Daarna kunnen leidingrenovaties, voor hele leidingen, en reparatietechnieken, voor lokale zwakke punten, helpen om de problemen op te lossen. Anno 2023 is een dergelijke proactieve houding voor elke netbeheerder noodzakelijk: het wordt niet meer geaccepteerd als je wacht tot er problemen zijn. Een niet onbelangrijk bijkomend voordeel is ook dat de levensduur van gerenoveerde leidingen met decennia wordt verlengd, waardoor grootschalige vervanging – met alle impact op financiën en omgeving – niet nodig is.

Gemeenten spelen belangrijke rol

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Zij zijn dan ook bij uitstek in staat om een belangrijke rol te spelen in het verder brengen van sleufloze technieken. Om te beginnen door de ondergrond mee te nemen in de ruimtelijke planologie en door ondergronds ruimte te reserveren, ook op grotere diepte, en deze ruimte te bewaken door de exacte ligging van bestaande kabel- en leidingtracés vast te laten leggen. Daarnaast kunnen zij via vergunningen ook afdwingen om sleufloos te werken zodat bovengrondse hinder voorkomen wordt.

Ook netbeheerders en rioolbeheerders zijn natuurlijk belangrijk. Zij zijn de feitelijke ‘probleemhouder’ als het gaat om de aanleg en onderhoud van kabels, leidingen en riolering. Ze opereren binnen de planologie en maatschappelijke context die veel van hen vragen. De voordelen van No-Dig-technieken, zoals snelheid, precisie, verminderde overlast en een zeer lage impact op het milieu, maken deze technieken uitermate geschikt om aan de grootschalige ambities te voldoen.

Sleufloze technieken: de toekomst

Voor zowel gemeenten als net- en rioolbeheerders zijn sleufloze technieken dan ook ‘de toekomst’ als het gaat om het blijven voldoen aan de (maatschappelijke) vragen. Gemeenten en netbeheerders werken dan ook al vele jaren samen met kennisinstituten, ingenieursbureaus en aannemers binnen de NSTT – als vereniging voor sleufloze technieken – aan de verdere ontwikkeling van sleufloze technieken. Centraal staat daarin de continue ontwikkeling van No-Dig technieken en de knowhow daarover. Enerzijds op basis van vraagsturing: wat vragen gemeenten en netbeheerders, en via hen ‘de samenleving’. Anderzijds op basis van aanbod van de best beschikbare kennis van instituten als technische universiteiten, Deltares en IKT aangevuld met de praktijkervaring van ingenieurs en aannemers.

Nieuwste ontwikkelingen met eigen ogen zien?

NSTT ziet op het gebied van sleufloze technieken dan ook nog heel veel op hen afkomen. Zo vraagt een ondergrondse planologie om zeer hoge liggingsnauwkeurigheid en extreem lage toleranties bij aanleg, vraagt duurzaamheid een verdere reductie van de footprint en vraagt de energietransitie nog snellere technieken om de enorme hoeveelheid elektriciteitskabels en (waterstof)leidingen ‘in de grond’ te krijgen. Al met al een ondergrondse verbouwing die tot ver na 2050 zal doorgaan. Iets waar de sector binnen NSTT-verband al mee bezig is. Op het NSTT No-Dig Event in Nijkerk (11 en 12 oktober 2023) ziet u de nieuwste ontwikkelingen met eigen ogen. Ook kan u uw vragen stellen die u in uw ondergrondse bestaan bezighouden. U bent van harte welkom. Meer informatie over het event kunt u vinden op www.no-dig-event.nl.

NSTT
www.nstt.nl