30 jaar straatwerk kwaliteitsborging: SEB voorzitters delen inzichten

Artikel delen

De Erkenningsregeling als basis voor kwalitatief straat-werk jubileerde met een interessante jubileumbijeenkomst in Harderwijk. De drie voormalige en huidige voorzitters, Jan Voeten, Jan de Pender en Jan Bijker, werden naast elkaar gezet om de drie decennia van de Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB) op een rij te zetten. Zij blikten terug op de ontwikkeling van 30 jaar kwaliteitsborging in de bestratingsbranche.

Voorzitters SEB

Iedere periode had zo zijn eigen aandachtspunten en actualiteiten. Van het bekendheid geven aan de kwaliteitsnor­men voor straatwerk in het begin, tot en met het samenwerken in de bestratingsketen door alle betrokken partijen. Ook hun invloed op de kwaliteit hedendaags straatwerk werd belicht.
Tevens mocht de blik op de kwaliteit van straatwerk vandaag de dag, door de gemeente waar de oorsprong ligt van de Erkenningsre­geling: Gemeente Breda, bij monde van Peter van Rooij niet ontbreken. Dit was ook een mooie opstap naar het projectbezoek wat een onderdeel uitmaakte van deze jubileum­bijeenkomst.

Bestrating

Bezoek aan kwalitatief bestratingsproject

Een bezoek aan een kwalitatief bestratingsproject, uitgevoerd door twee aan de SEB Er­kenningsregeling deelnemende bedrijven Hoornstra-Ophof en Van Gelder/Fijn, stond na het formele deel op het programma. In de bestrating van de Havendam Harder­wijk zijn de contouren van de historische stadsmuur zichtbaar gemaakt middels led-lijnen met daartussen een strook met getrommelde waaltjes. In 2019 besloot de Gemeente Harderwijk namelijk om de contouren van de stadsmuur op een innovatieve manier zichtbaar te maken. Bureau RuimteVerhaal bedacht hiervoor in opdracht van Gemeente Harderwijk het concept ‘Glazen Stadsmuur’. Daarbij worden oude delen van de stads­muur op diverse manieren weer zichtbaar gemaakt met glazen bouwstenen. Waar dat niet kan, wordt de historische loop van de muur zichtbaar gemaakt in de bestrating.

In bouwteam

Het project Havendam is uitgewerkt in bouwteam. Het was een complex project met veel aspecten. Naast herstraten en het aanbrengen van de contouren van de stadsmuur, omvatte het project ook water­bouwkundige werkzaamheden, groenwerk­zaamheden en werkzaamheden aan riool, kabels en leidingen. In het bouwteam werd samengewerkt door opdrachtgever Ge­meente Harderwijk, Hoornstra Infrabouw, VIC Landscapes voor het groen, Boskalis voor de waterbouw en damwand en bureau Stegehuis dat het ontwerp uitwerkte. Het ci­viele deel en de bestratingen zijn uitgevoerd door Hoornstra-Ophof, in samenwerking met vaste bestratingspartner SEB deelnemer Bestratingsbedrijf G. Van Gelder/Fijn.

“De contouren van de stadsmuur zijn aange­bracht op een bijzondere constructie”, vertelt uitvoerder Henri van den Brink. “De led-strips zijn gesteld op een ondergrond van menggranulaat. Daaroverheen is drainbeton aangebracht als basis voor de bestrating. Tevens zijn hiermee de led-strips vastgezet.” De stenen zijn aangebracht in een speci­ale stelmortel en moesten voor een juiste hechting stuk voor stuk in de bijbehorende hechtmortel worden gedoopt. “De stenen zijn één voor één onder de hamer gelegd. De productie lag niet hoog; het niveau van het vakmanschap wel gezien de benodigde kwa­liteit van het straatwerk. Dat werk is gedaan door de oude generatie: twee stratenmakers van boven de 60”, vertelt Van den Brink. Ook moest elke led-strip een voedingskabel krijgen. De hele opbouw is waterdoorlatend.

Dat de Gemeente Harderwijk voor dit werk een SEB certificering voorschreef, vinden­projectleider Winkel en uitvoerder Van den Brink een logische keuze. “Dat is voor zo’n werk ook wel de minimale eis. Tenslotte investeert de opdrachtgever in mooie hoog­waardige materialen. Dan moet het resultaat ook perfect zijn.”

Jubileum magazine SEB

Aanleiding Erkenningsregeling

30 jaar Stichting Erkenning voor het Bestra­tingbedrijf SEB. Wat was de aanleiding voor de branchevereniging Ondernemersvereni­ging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN) om SEB op te richten?

In de jaren 80 zette de liberalisering en de Europese regelgeving in: meer markt, meer concurrentie en min­der regels. Zo werd ook de Vestigingswet Bedrijven 1954 in fasen afgeschaft. Zowel voor opdrachtgevers als de bestratingsbe­drijven ontstond een ongewenste, onzekere situatie. Vertrouwen alleen is namelijk niet voldoen­de.

Het Ministerie van Economische Zaken reikte een alternatief aan in de vorm van de ‘Erkenningsregeling’. Dit is een regeling die door of namens betrokken partijen is vastgesteld en waarbij een ondernemer, die aan bepaalde eisen voldoet, een erkenning ontvangt. Met deze erkenning kan de ondernemer zich effectief profileren op de markt. De vereisten voor deze erkenningsregeling werden opgesteld door het ministerie, en de Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN) greep deze kans snel aan. De Erkenningsregeling voor het Bestratingsbedrijf voldoet aan alle gestelde voorwaarden en kwam tot stand met de steun van het Ministerie van Economische Zaken. In 1993 werd de onafhankelijke Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf opgericht om dit te faciliteren.

Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB)
www.seb.nl