Waterbergen bij hoog grondwater, gaat dat wel?

Artikel delen

Wanneer na langdurige regenval het grondwater bijna tot aan het maaiveld stijgt, rijzen er vragen over de functionaliteit van waterbergingen. Hoe effectief zijn deze systemen in periodes van extreme neerslag? Dit is een cruciale vraag voor waterbeheerders en stedenbouwkundigen.

Monitoring waterbergendewegen

Het scheelt natuurlijk hoe diep de waterbuffer onder maaiveld ligt. Dieperliggende voorzieningen zoals kratten en buizen kunnen eerder verzadigd raken (‘verdrinken’) dan ondieper gelegen waterbergingen zoals een waterbergende weg. Het Aquaflowsysteem ligt heel ondiep, meestal maar zo’n 10–50 cm onder het maaiveld. Het blijft echter lastig om in natte periodes een duidelijk beeld te krijgen van het functioneren.

Monitoring waterbergendewegen

Flowfacts monitoringssysteem

Flowfacts biedt een oplossing door real-time inzicht te geven in het waterniveau van waterbergingen. Dit gebruiksvriendelijke monitoringssysteem maakt het mogelijk om op elk moment te zien hoe de waterberging functioneert. Installatie is een kwestie van een handomdraai bij de put en enkele clicks op het beeldscherm. Flowfacts biedt niet alleen informatie over de hoogte van het water in de buffer, maar ook over de hoogste stand in een bepaalde periode en de snelheid waarmee het water zakt.

Daarmee is het een goed hulpmiddel bij het identificeren van optimalisatiemogelijkheden. Bij waterbergingen gaat het dan vooral om het voorkomen van een te langdurige vulling of juist een te snelle leegloop.

Samengevat biedt Flowfacts een praktische oplossing om de werking van waterbergingen te monitoren, te evalueren en waar nodig te verbeteren, wat bijdraagt aan de waterrobuustheid van een gebied tijdens natte periodes.

Aquaflow
www.aquaflow.nl