Kennisdeeldagen InfraCampus-IKN

Artikel delen

Op 12 september en 21 november organiseert InfraCampus-IKN weer Kennisdeeldagen in Harderwijk. Op 12 september staat het thema ‘Bespaar op duurzaam asfaltonderhoud’ centraal en op 21 november het thema ‘Kaderrichtlijn Water’. De InfraCampus-IKN is de ontmoetingsplek voor bedrijven en organisaties in de infrasector.

Gevel InfraCumpus

Op 12 september staat het thema ‘Bespaar op duurzaam asfaltonderhoud’ centraal. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met Wegdek Onderhouds Techniek (WOT). Dit is een initiatief van de Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Koninklijke Bouwend Nederland en aannemers in het asfaltonderhoud in Nederland. Er wordt momenteel gewerkt aan de invulling van het programma.

Kaderrichtlijn Water

Op 21 november staat de ‘Kaderrichtlijn Water’ centraal. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met Water Alliance. De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die op 22 december 2000 van kracht is geworden. Doelstelling is het realiseren en behouden van chemisch schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater en grondwater. De EU-lidstaten moeten deze ‘goede toestand’ uiterlijk in 2027 realiseren. Ondanks dat de wetgeving al geruime tijd is ingegaan, staan we momenteel voor een grote uitdaging. In tegenstelling tot jaren geleden, kunnen we momenteel veel meer meten. Ook weten we meer over hoe het oppervlakte water is vervuild door onder meer PFAS, microplastics, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Wederom een actueel thema waar we vanwege wet- en regelgeving niet om heen kunnen. Ook voor deze Kennisdeeldag wordt momenteel gewerkt aan de invulling van het programma. De eerste sprekers zijn al vastgelegd.

Meer informatie: ga naar https://infracampusharderwijk.nl.