De kracht van groene parkeerplaatsen

Artikel delen

In een groeiend aantal gemeenten kenmerkt groene verharding steeds vaker het straatbeeld. Van parkeerplaatsen en opritten tot pleinen, een groene oplossing ziet er niet alleen mooi uit, het levert ook nog eens aanzienlijke voordelen op voor waterberging, opvangen van piekbuien en vermindering van hittestress. Maar hoe houd je het groen, ook bij intensievere belasting?

De groene parkeerplaats bij Best Golf

De parkeerplaats bij Best Golf is een aantal jaar na aanleg nog mooi groen.

Dat is precies waar de kracht zit van TerraViva®. De TerraViva® opbouw bestaat uit 3 lagen: funderingssubstraat en legbedsubstraat met daarop grastegels die afgevuld worden met het grastegelmengsel. “Door die opbouw ontstaat voldoende doorwortelbare ruimte die – door de combinatie met een goed voedingssubstraat – ervoor zorgt dat het gras een flink wortelpakket kan vormen. Dat maakt het resultaat groen en dat blijft zo. TerraViva® grastegelmengsel krimpt daarbij zo’n 15% na toepassing waardoor het hart van de plant onder de rand van de tegel blijft en niet beschadigd raakt door autobanden.” Aan het woord is Joost van Nostrum van Van Berkel Biomassa & Bodemproducten.

Uitgekiende graszaden blend met klaver

De voedingsgrond in de substraten zorgt voor voldoende worteling van de grasplanten. Uniek is dat het grastegelmengsel voorzien is van een graszaden blend waardoor een zaaibewerking niet nodig is. “De graszaden blend is door jarenlange ervaring zo doorontwikkeld dat een perfecte balans is gevonden. Het gras kiemt snel, wortelt diep, is schaduw tolerant, bestand tegen droogte én goed berijdbaar”, legt Van Nostrum uit. “Ook klaver kan toegevoegd worden aan de blend. Bijkomend voordeel van het toepassen van klaver is dat het stikstof bindt uit de lucht.”

Draagkracht en waterberging

Naast een blijvend groen resultaat is een goede fundering essentieel. “Het funderingssubstraat en legbedsubstraat zorgen samen voor een egale en draagkrachtige basis die goed waterdoorlatend is.”  Momenteel worden veel groene parkeerplaatsen nog uitgerust met straatkolken voor de afvoer van regenwater. “Dat is met toepassing van de Terraviva® substraten niet altijd meer nodig. Het funderingssubstraat vormt als het ware een steenskelet waardoor een poriënvolume van 35-40% ontstaat. Hierdoor kan het substraat water bergen en wordt overtollig water gedoseerd afgevoerd via de bodem”, legt van Nostrum uit.

funderings- en legbedsubstraat

TerraViva® funderings- en legbedsubstraat voor een egale en draagkrachtige basis voor grastegels.

Positief effect op hittestress

De groenblijvende en waterbergende eigenschappen dragen ook in de zomerperiode bij aan een klimaat robuuste stad. Van Nostrum vult aan: “In de zomer krijgen steden steeds vaker te maken met hittestress. De temperatuur in steden is vaak hoger dan in landelijke gebieden, dit noemen ze ook wel het stedelijk ‘hitte-eiland effect’. Volgens onderzoekers van van de WUR (Wageningen Universiteit Research) kan het temperatuurverschil zelfs oplopen tot 7 graden. Tijdens hittegolven leidt dit tot extra hittestress, met gezondheidsproblemen bij ouderen en jonge kinderen.”

Steeds meer steden zoeken dan ook naar oplossingen. Uit een rapport over de hittebestendigheid van Europese steden door ingenieursbureau Sweco blijkt dat steden veerkrachtiger moeten worden tegen extreme hitte. Van Nostrum: “Concreet moeten gebouwen in de stad anders worden ontworpen én de stad moet groener worden: bestaande parken, natuurgebieden en watergebieden moeten worden verbonden, en grijze oppervlakten (denk aan parkeerplaatsen) worden vervangen door een groen alternatief.”

Veel gemeenten en bedrijven zetten een groene stap

Gemeenten en bedrijven kiezen voor een duurzaam beleid waardoor op steeds meer plekken in de stad groene verharding wordt gerealiseerd. Van Nostrum: “Van Vlissingen tot Maastricht en van Den Helder tot Breda. We hebben al voor veel projecten een passende oplossing geboden. Denk aan parkeerterreinen in woonwijken, op bedrijventerreinen en bij sport- en recreatievoorzieningen. Het toepassen van de volledige TerraViva® opbouw zorgt niet alleen voor voldoende draagkracht (de grastegels mogen niet verzakken), het water wordt gemakkelijk afgevoerd en het gras kan voldoende wortelen voor een blijvend groene parkeerplaats.”

Voldoende beregening direct na het toepassen van het grastegelmengsel is essentieel zodat het gras- en/of klaverzaad kan ontkiemen. Bij toepassing van de volledige TerraViva® opbouw wortelen de grasplanten zeker 30 cm. Dat geeft ze voldoende mogelijkheid om voedingstoffen en water op te nemen. Van Nostrum: “Onlangs zijn we teruggegaan naar projecten die enkele jaren geleden zijn gerealiseerd. Bij Best Golf ligt de parkeerplaats er nog mooi groen bij. En ook bij twee projecten in Goirle (Hockeyclub MHC en Havep) is het resultaat nog even groen!”

Groene parkeerplaatsen in Bunschoten.

Groene parkeerplaatsen in Bunschoten.

Klimaatadaptief

Van Berkel Biomassa & Bodemverbeteraars levert een breed assortiment circulaire bodemverbeteraars. Alle producten dienen een klimaatadaptief nevendoel in de vorm van hittestressbestrijding, CO2-opname en waterhuishouding. De samenwerking met Acterra, de Belgische producent van TerraViva® grastegelsubstraten, was dan ook een logische stap. “Vanuit de filosofie van een groene leefomgeving heeft TerraViva® een aantal duurzame producten ontwikkeld die nauw aansluiten bij onze filosofie. Voor de Nederlandse markt zijn we exclusief partner voor de TerraViva® producten”, sluit van Nostrum af.

Van Berkel
www.bodemverbeteraar.nl

Terraviva
www.terraviva.nl